Choď na obsah Choď na menu
 


Členské známky KST pre rok 2020 

/platia tie isté podmienky ako v roku 2015 čo sa týka rozdelenia, upravilo sa poistné na 1,50 €, tým pádom sa zvýšili členské príspevky /na rozdelenie/ 0,50 € pričom výška členského príspevku sa nezmenila 11 € základné členské, 7 € dôchodcovia do 70 rokov, študenti do 26 rokov, 5 € ZŤP, dôchodcovia nad 70 rokov, žiaci do 15 rokov./

číslo

členské

poistenie

na rozdelenie

40% odbor

20% RR

40% ústredie

1.

11,00 €

1,50 €

9,50

3,80 €

1,90

3,80 €

2.

7,00 €

1,50 €

5,50 €

2,20 €

1,10 €

2,20 €

3.

5,00 €

1,50 €

3,50 €

1,40 €

0,70

1,40

Výšku členských známok na rok 2020 v celkovej sume 11 €, 7 €, 5 €  /podľa nezmeneného rozdelenie t.j. základné (11 €); dôchodcovia do 70 rokov a študenti do 26 rokov (7 €); ZŤP, dôchodcovia nad 70 rokov, žiaci do 15 rokov (5 €), pričom výška členského na rozdelenie sa zvýšila o 0,50 € ; % prerozdelenie (odbory KST 40%, RR KST 20%, ústredie KST 40%) a poistné na každého člena KST vo výške 1,50 €, platné na 1 rok na území Slovenska schválilo XX. Valné zhromaždenie KST, ktoré sa konalo v Žiline 29.-30.3.2019.

__________________________________________________________________________________

Členské známky KST pre rok 2019 

/platia tie isté podmienky ako v roku 2015 čo sa týka rozdelenia, zvýšilo sa poistné na 2 € (v roku 2018 sa zvýšilo poistné na 1,50 €, preto sa v roku 2019 poistné zvýšilo na 2 € t.j. 1,50 € poistné na rok 2019 0,50 € doplatok poistného za rok 2018) tým pádom sa zvýšili členské príspevky 1 € t.j. 11 € základné členské, 7 € dôchodcovia do 70 rokov, študenti do 26 rokov, 5 € ZŤP, dôchodcovia nad 70 rokov, žiaci do 15 rokov./

číslo

členské

poistenie

na rozdelenie

40% odbor

20% RR

40% ústredie

1.

11,00 €

2,00 €

9,00 €

3,60 €

1,80 €

3,60 €

2.

7,00 €

2,00 €

5,00 €

2,00 €

1,00 €

2,00 €

3.

5,00 €

2,00 €

3,00 €

1,20 €

0,60 €

1,20 €

Výšku členským známok, % prerozdelenie (odbory KST 40%, RR KST 20%, ústredie KST 40%) a poistné na každého člena KST vo výške 2 €, platné na 1 rok na území Slovenska schválilo XIX. Valné zhromaždenie KST, ktoré sa konalo v Martine 8.-9.6.2018.

__________________________________________________________________________________

Členské známky KST pre rok 2018 

/platia tie isté podmienky ako v roku 2015 čo sa týka výšky členského príspevku, poistného aj rozdelenia/  

číslo

členské

poistenie

na rozdelenie

40% odbor

20% RR

40% ústredie

1.

10,00 €

1,00 €

9,00 €

3,60 €

1,80 €

3,60 €

2.

6,00 €

1,00 €

5,00 €

2,00 €

1,00 €

2,00 €

3.

4,00 €

1,00 €

3,00 €

1,20 €

0,60 €

1,20 €

Výšku členským známok, % prerozdelenie (odbory KST 40%, RR KST 20%, ústredie KST 40%) a poistné na každého člena KST vo výške 1 €, platné na 1 rok na území Slovenska schválilo XVI. Valné zhromaždenie KST, ktoré sa konalo v Žarnovici dňa 10.1.2015.

__________________________________________________________________________________

Mimoriadne rozšírené zasadnutie RR KST Spišská Nová Ves, ktoré sa konalo 22.1.2015 v Spišskej Novej Vsi, kde boli pozvaní všetci predsedovia odborov KST v rámci regiónu (alebo ich zástupcovia), informovalo o týchto zmenách a následne všetkým predsedom odborom KST boli elektronickou poštou (e-mailom) zaslané potrebné formuláre na objednanie členských známok na rok 2015, materiálu KST na rok 2015 menný zoznam členov KST, ktorý je potrebný k realizácií poistného na rok 2015.

Termín: 28.2.2015 je potrebné uhradiť odvod z členského 60% (bez poistného) a poistné 1 €/osobu, celá suma sa odvedie na účet RR KST Sp.N.Ves (v zaslanom formulári sa celá suma vypočíta automaticky). Upozorňujeme, že objednávky členského a materiálu na rok 2015 a zoznam členov KST je potrebné zaslať v elektronickej podobe. Následne potom RR KST cez informačný systém CRM zrealizuje nákup známok cez ústredia KST a úhradu poistného vrátane menného zoznamu.          

 

Členské známky KST pre rok 2014

                                                                                   

 

                                             Hodnota známky      nákupná cena pre odbor KST

Dospelí (zákl. členské)                7,- €                       4,20 €

Deti do 15 r.                                 2,- €                       1,20 €

Študenti                                        4,- €                       2,40 €

Dôchodcovia do 69 r.                   4,- €                       2,40 €

Dôchodcovia 70 r. a viac              2,- €                      1,20 €

ZŤP                                               2,- €                      1,20 €

Známka na podporu chát              7,- €                         7,- €

******************************************

Preukaz KST                                0,- €                           0,- €

Kovový odznak KST                     1,- €                          1,- €

Nálepka KST                                0,30 €                        0,30 €

Suvenírová vlajka KST                 1,- €                           1,- €

******************************************************************************

Známky KST, preukazy... si objednajte u hospodára RR KST.

Upozorňujem, že vzhľadom na nedostatok fin. prostriedkov RR KST je potrebné  peniaze za známky zaslať vopred poštovou poukážkou  (alebo osobne) spolu s objednávkou hospodárovi RR KST !