Choď na obsah Choď na menu
 


Informácie RR KST Sp.N.Ves

Zasadnutie RR KST Spišská Nová Ves 

peciatka-rr-kst-snv.jpg

13.2.2020 štvrtok; 16:30 h Reštaurácia "U Vinca", Spišská Nová Ves

Zasadnutie VV RR KST Spišská Nová Ves pozvaní aj predsedovia /zástupcovia/ OKST

Členské známky KST 2020, materiál KST 2020, zoznam členov KST /platba/

Program:

1. Otvorenie
2. Správa o činnosti RR KST za rok 2019 (od posledného zasadnutia 03.10.2019)
3. Správa o hospodárení RR KST za rok 2019

4. Členské známky a materiál KST na rok 2020, zoznam členov KST (platby za celú RR KST Sp.Nová Ves)
5. Informácie 67. Celoslovenský zraz KST, Slovenský raj, Hrabušice, Podlesok (2.-5.7.2020)

6. Informácie z ústredia KST, XXI. VZ KST (27.-28.3.2020)

7. Stanovy RR KST Spišská Nová Ves

8. Diskusia
9. Uznesenie
10. Záver

_________________________________________________________________________________________

Zasadnutie RR KST Spišská Nová Ves 

peciatka-rr-kst-snv.jpg14.10.2019 štvrtok; 16:30 h Reštaurácia "U Vinca", Spišská Nová Ves

Zasadnutie VV RR KST Spišská Nová Ves pozvaní aj predsedovia /zástupcovia/ OKST

Návrh trás 67. Slovenského zrazu KST, Slovenský raj, Hrabušice, Podlesok 2.-5.7.2020 

Program:

1. Otvorenie
2. Kalendár turistických podujatí RR KST Spišská Nová Ves na rok 2020 (odsúhlasenie)
3. Celoslovenský zraz KST, Slovenský raj, Hrabušice, Podlesok 2.-5.7.2020 (návrh trás )
4. Diskusia
5. Uznesenie
6. Záver

_________________________________________________________________________________________

Zasadnutie RR KST Spišská Nová Ves 

peciatka-rr-kst-snv.jpg

3.10.2019 štvrtok; 16:30 h Reštaurácia "U Vinca", Spišská Nová Ves

Zasadnutie VV RR KST Spišská Nová Ves pozvaní aj predsedovia /zástupcovia/ OKST

Informácie 67. Slovenského zrazu KST, Slovenský raj, Hrabušice, Podlesok 2.-5.7.2020

Program:

1. Otvorenie
2. Správa o činnosti RR KST za rok 2019 (od posledného zasadnutia 11.04.2019)
3. Stav členskej základne za rok 2019 (k 01.10.2019)
4. Informácie z ústredia KST (XX. VZ KST, ktoré sa konalo 29.-30.03.2019, 67.SZ KST, Slovenský raj, Hrabušice, Podlesok 2.-5.7.2020 )
5. Diskusia
6. Uznesenie
7. Záver

_________________________________________________________________________________________

 

XX. VALNÉ ZHROMAŽDENIE KST 

peciatka-rr-kst-snv.jpg

29.-30.3.2019 piatok - sobota; 14:00 h SOŠS Žilina

XX. VALNÉ ZHROMAŽDENIE KST pozvaní delegáti z regiónov KST

Zasadnutie XX.Valného zhromaždenia KST, 29.-30.3.2019 Žilina 

Program:

Piatok 29. marca 2019: 14:00 hod Valné zhromaždenie KST, 1. časť, do 18:00 h, večera, 19:30 - 21:00 2.časť

Sobota 30. marca 2019: 9:00 - 13:00 Valné zhromaždenie KST, volebná časť a záver programu

_________________________________________________________________________________________

Zasadnutie RR KST Spišská Nová Ves 

peciatka-rr-kst-snv.jpg

11.4.2019 štvrtok; 16:30 h Reštaurácia "U Vinca", Spišská Nová Ves

Zasadnutie VV RR KST Spišská Nová Ves pozvaní aj predsedovia /zástupcovia/ OKST

Informácie z XX.Valného zhromaždenia KST, 29.-30.3.2019 Žilina 

Program:

1. Otvorenie
2. Správa o činnosti RR KST za rok 2019 (od posledného zasadnutia 07.02.2019)
3. Stav členskej základne za rok 2019 (k 01.04.2019)
4. Informácie z XX. Valného zhromaždenia KST (ktoré sa konalo 29.-30.03.2019)
5. Diskusia
6. Uznesenie
7. Záver

_________________________________________________________________________________________

Ústredie KST Bratislava 

peciatka-rr-kst-snv.jpg

13.3.2019 streda; 5:02 h Spišská Nová Ves - 9:47 h - 14:13 h Bratislava - 18:57 h Sp.N.Ves

Ústredie KST Bratislava Záborského 33

Členské známky KST 2019, materiál KST, knihy, záznamníky

___________________________________________________________________________________

Zasadnutie RR KST Spišská Nová Ves 

peciatka-rr-kst-snv.jpg

7.2.2019 štvrtok; 16:30 h Športová hala, zasadačka Spišská Nová Ves

Zasadnutie VV RR KST Spišská Nová Ves pozvaní aj predsedovia /zástupcovia/ OKST,  

1. Otvorenie
2. Správa o činnosti RR KST za rok 2018 (od posledného zasadnutia 26.09.2018)
3. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami RR KST za rok 2018
4. Stav členskej základne za rok 2018 (k 31.12.2018)
5. Členské známky a materiál KST na rok 2019 (platby, pokyny z ústredia)
6. Diskusia
7. Uznesenie
8. Záver

__________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

Zasadnutie RR KST Spišská Nová Ves 

peciatka-rr-kst-snv.jpg

27.9.2018 štvrtok; 16:30 h Športová hala, zasadačka Spišská Nová Ves

Zasadnutie VV RR KST Spišská Nová Ves pozvaní aj predsedovia /zástupcovia/ OKST 

Program: 1. Otvorenie; 2. Správa o činnosti RR KST za rok 2018; 3. Členskej známky a materiál za rok 2018. 4. Diskusia. 5. Uznesenie, 6. Záver.

___________________________________________________________________________________

Zasadnutie RR KST Spišská Nová Ves 

peciatka-rr-kst-snv.jpg

24.5.2018 štvrtok; 16:30 h Športová hala, zasadačka Spišská Nová Ves

Zasadnutie VV RR KST Spišská Nová Ves pred Valným Zhromaždením KST 8.-9.6.2018

 

Program: 1. Otvorenie; 2. Správa o činnosti RR KST za rok 2018; 3. Členskej známky a materiál za rok 2018. 4. Nový Návštevný poriadok NP Slovenský raj. 5. Informácia k zabezpečeniu XIX. Valného zhromaždenia KST 8.-9.6.20186. Diskusia. 7. Uznesenie, 8. Záver.

___________________________________________________________________________________

Zhromaždenie RR KST Spišská Nová Ves 

peciatka-rr-kst-snv.jpg

17.3.2018 sobota; 10:00 h Reštaurácia,"U VINCA" Spišská Nová Ves

Na Zhromaždenie RR KST Spišská Nová Ves boli pozvaní členovia VV RR KST Spišská Nová Ves, predsedovia OKST regiónu Spišská Nová Ves a delegáti.

Program: 1. Otvorenie; 2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 3. Správa o činnosti RR KST za obdobie 2014-2017; 4. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami RR KST za obdobie 2014-2017, 5. Revízna správa o kontrole RR KST Sp.Nová Ves za obdobie 2014-2017; 6..Stav členskej základne za rok 2018. 7. Súhrnná informácia o chate "Zorka" na kláštorisku za obdobie 2014-2017. 8. Návrh na zmenu stanov RR KST Spišská Nová Ves; 9. Diskusia. 10. Voľba VV RR KST Spišská Nová Ves na obdobie 2018-2021. 11. Voľba delegáta na VZ na obdobie 2018-2021 12.Uznesenie, 13. Záver.

Členovia VV RR KST Spišská Nová Ves na obdobie 2018-2021 sú uvedení v záložke KONTAKTY

_______________________________________________________________________ 

Zasadnutie RR KST Spišská Nová Ves 

peciatka-rr-kst-snv.jpg

1.2.2018 štvrtok; 16:30 h Športová hala, zasadačka Spišská Nová Ves

Okrem členov RR KST Spišská Nová Ves mali pozvanie aj predsedovia OKST regiónu Spišská Nová Ves.

Program: 1. Otvorenie; 2. Správa o činnosti RR KST za rok 2017; 3. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami RR KST za rok 2017 4. Stav členskej základne za rok 2017. 5. Členské známky a materiál na rok 2018. Zoznam členov KST;  6. nový Návštevný poriadok NP Slovenský raj. 7. Informácia o regionálnom zhromaždení. 8. Informácie k zabezpečeniu XIX. Valného zhromaždenia KST 8.-9.6.2018, 9. Diskusia. 10. Uznesenie, 11. Záver.

Upozornenie: Na zasadnutí RR KST je možné uhradiť poplatky za členské známky a materiál na rok 2018. Z ústredia KST prišli na každé OKST menné zoznamy členov, ktoré je potrebné doplniť o povinný údaj rodné číslo a o nepovinný údaj e-mail. 

_______________________________________________________________________

Zasadnutie RR KST Spišská Nová Ves 

peciatka-rr-kst-snv.jpg

27.10.2017 štvrtok; 16:30 h Športová hala, zasadačka Spišská Nová Ves

Okrem členov RR KST Spišská Nová Ves mali pozvanie aj predsedovia OKST regiónu Spišská Nová Ves.

Program: 1. Otvorenie; 2. Správa o činnosti RR KST za rok 2017; 3. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami RR KST za rok 2017 4. Stav členskej základne za rok 2017. 5. Členské známky a materiál na rok 2018. Zoznam členov KST;  6. Kalendár turistických podujatí RR KST na rok 2018. 7. Informácia o chate Zorka na Kláštorisku. 8. Nový Návštevný poriadok NP Slovenský raj. 9. Diskusia. 10. Uznesenie, 11. Záver.

UZNESENIE: Rozšírené zasadnutie RR KST Spišská Nová Ves prijalo uznesenie, že objednávka členských známok a materiálu KST na rok 2018 prebehne do stanového termínu 31.1.2018, následne na Zasadnutí RR KST Spišská Nová Ves, ktoré bude 1.2.2018 sa uhradia poplatky a zašle sa celá objednávka za RR KST Spišská Nová Ves na ústredie (vrátane zoznamov členov KST, potrebných na hromadné poistenie).

_______________________________________________________________________

Zasadnutie RR KST Spišská Nová Ves 

peciatka-rr-kst-snv.jpg

23.3.2017 štvrtok; 16:30 h Športová hala, zasadačka Spišská Nová Ves

Okrem členov RR KST Spišská Nová Ves mali pozvanie aj predsedovia OKST regiónu Spišská Nová Ves.

Program: 1. Otvorenie; 2. Správa o činnosti RR KST za rok 2016; 3. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami RR KST za rok 2016 4. Stav členskej základne za rok 2017. 5. Členské známky a materiál na rok 2017. Zoznam členov KST;  6. Kalendár turistických podujatí RR KST na rok 2017. 7. Informácia o chate Zorka na Kláštorisku. 8. Nový Návštevný poriadok NP Slovenský raj. 9. Diskusia. 10. Uznesenie, 11. Záver.

UZNESENIE: Rozšírené zasadnutie RR KST Spišská Nová Ves prijalo uznesenie, že do nového Návštevného poriadku NP Slovenský raj navrhlo 2 trasy (Predná hoľa, Kartuziánska cesta)

______________________________________________________________

Zasadnutie RR KST Spišská Nová Ves 

peciatka-rr-kst-snv.jpg

27.10.2016 štvrtok; 16:30 h Športová hala, zasadačka Spišská Nová Ves

Okrem členov RR KST Spišská Nová Ves mali pozvanie aj predsedovia OKST regiónu Spišská Nová Ves.

Program: 1. Otvorenie; 2. Správa o činnosti RR KST za rok 2016; 3. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami RR KST za rok 2016 4. Stav členskej základne za rok 2016. 5. Členské známky a materiál na rok 2017. Zoznam členov KST;  6. Kalendár turistických podujatí RR KST na rok 2017. 7. Informácia o chate Zorka na Kláštorisku. 8. Diskusia. 9. Uznesenie, 10. Záver.

Žiaľ zasadnutie poznamenala mimoriadna tragická udalosť, keď 24.10.2016 vo veku 60 rokov turistické rady opustil predseda KST MŠK Krompachy a tajomník RR KST Spišská Nová Ves Ivan ŠLACKÝ. Preto na zasadnutí sa schválilo a uznesením sa potvrdilo, že až do ukončenia volebného obdobia bude RR KST Spišská Nová Ves, pracovať naďalej v pôvodnom zložení, pričom funkciu tajomníka neobsadila a sekciu cykloturistiky dočasne prevzal predseda RR KST Spišská Nová Ves.

Body programu 2., 3., a 4. boli aktuálne prezentované k 27.10.2016, pričom stav členskej základne od začiatku roku 2016 stúpol na 583 členov.

K bodu 5. programu zasadnutie schválilo, že termín objednania členských známok a materiálu KST na rok 2017 je 31.1.2017, nakoľko na poslednom zasadnutí RR KST Spišská Nová Ves 24.3.2016, dostal každý predseda OKST USB kľúč, kde sú všetky potrebné údaje, stačí ich len aktualizovať. Dôležitá informácia, úhrada poplatkov je možná len priamou platbou resp. poštovou poukážkou na adresu hospodárky RR KST Spišská Nová Ves p.Vlkovej.

K bodu 6. Kalendár turistických podujatí RR KST Spišská Nová Ves na rok 2017 bol schválený, s pripomienkou, že OKST, ktoré k uvedenému termínu neposlali aktualizovanie akcií, ktoré chcú mať v roku 2017 /bolo ich až 7 z celkového počtu 13 OKST/ majú do termínu 15.12.2016 tak urobiť. K 1.1.2017 bude kalendár zverejnený na internetovej stránke RR KST Spišská Nová Ves.  

K bodu 7. programu, nakoľko celá organizovaná turistická obec regiónu Spišskej Novej Vsi, bola podvedená v uvedenej veci predstaviteľmi obce Letanovce, zvažujeme riešenie súdnou cestou.

         ________________________________________________________________

Zasadnutie RR KST Spišská Nová Ves 

peciatka-rr-kst-snv.jpg

24.03.2016 štvrtok; 16:30 h Športová hala, zasadačka Spišská Nová Ves

Okrem členov RR KST Spišská Nová Ves sú pozvaní aj predsedovia OKST regiónu Spišská Nová Ves.

Program: 1. Otvorenie; 2. Správa o činnosti RR KST za rok 2015; 3. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami RR KST za rok 2015 4. Stav členskej základne za rok 2015. 5. Členské známky a materiál na rok 2016. Zoznam členov KST;  6. Diskusia; 7. Uznesenie, 8. Záver.

K bodu 5. programu, každý predseda OKST dostane USB kľúč, kde budú nahraté objednávky členských známok a materiálu, ako aj zoznam členov KST /v upravenej štruktúre/, tak aby tento zoznam, ktorý slúži ako podklad k hromadnému poisteniu bol jednotný. 

._____________________________________________________________________________________

Členské známky a materiál KST za rok 2016 

peciatka-rr-kst-snv.jpg

15.03.2016 členské známky a materiál KST za rok 2016 už sú u predsedu RR KST Spišská Nová Ves. 

Na 24.03.2016 o 16:30 h v zasadačke Športovej haly v Spišskej Novej Vsi je plánované Rozšírené zasadnutie RR KST Spišská Nová Ves, kde sú pozvaní  predsedovia OKST regiónu Spišská Nová Ves /členské známky a materiál za rok 2016, potvrdenia o úhrade platby, kompletné zoznamy členov KST /upravené/ pre hromadné poistenie./. 

________________________________________________________________

Mimoriadne rozšírené zasadnutie RR KST Spišská Nová Ves 

peciatka-rr-kst-snv.jpg

10.09.2015 štvrtok; 16:00 h Športová hala, zasadačka Spišská Nová Ves

Pozvaných okrem členov RR KST Spišská Nová Ves boli i predsedovia OKST regiónu Spišská Nová Ves. Hlavným dôvodom zvolania mimoriadneho zasadnutia RR KST boli termíny, ktoré zaslali z ústredia KST a informácia o členských príspevkov na rok 2016. Jedným z bodov programu bola aj informácia o internetovej stránke RR KST SNV, ktorá vzhľadom ku kapacitným problémom servera je obmedzená a jej aktualizácia bude obnovená počas mesiaca október 2015. 

_______________________________________________________________________________