Choď na obsah Choď na menu
 


 

Značenie turistických trás 

Takmer 24 značkárov a 2 pomocní značkári združených v Regionálnej rade KST v Spišskej Novej Vsi stará sa o kvalitné značenie až 784,5 km turistických značených trás (TZT).

Na turistických trasách v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica  je umiestnených 646 smeroviek a 249 tabuliek miestneho názvu (TMN) na 249 smerovníkoch (turistických informačných miestach tzv. TIM-och).

V teréne je osadených vyše 30 značkárskych kolov.

K dobrej orientácii napomáha aj umiestnených 17 turistických máp.

Túto náročnú a doslova  "mravčiu" činnosť  koordinuje predseda komisie značenia RR KST SNV ĽUBOŠ CIBULA                               

   
                                   

Turistické značené trasy patriace komisii značenia SN

Ev.
číslo
Východisko Cieľ Dĺžka
0901 Úhornianske sedlo Štós, kúpele 22,80
0902M Poráč Poráč (okruh) 5,90
0907 Strieborná Kojšovská hoľa 8,80
0908 Novoveská Huta Dobšinská ľadová jaskyňa 21,90
0910 Geravy Smrečinské sedlo 34,00
0910V Morna Predná hoľa 0,80
0911 Vydrník, stanica Letanovce, zast. 16,20
0916 Margecany, stanica Matejovce nad Hornádom, zast. 33,00
0919 Spišská Nová Ves, nám. Pod Šibeňom 7,50
2819 Podlesok, ATC Pod Tomašovským výhľadom 9,00
2821 Richnava, zast. Ružín, zast. 20,00
2823 Sedlo Jedľovec Smolnícka Píla 5,50
2824 Krompachy, stanica Biely kameň 26,40
2825 Dedinky, zast. Zadný Hýľ 8,20
2826 Gelnica, stanica Kojšov 8,00
2827 Krompachy, ústred. orient. Sedlo Krivé 43,50
2827I Švedlár Švedlár, stanica 1,50
2828 Teplička nad Hornádom, zast. Pod Medveďou hlavou 23,50
2829 Smižany Kláštorisko, chata 8,70
2837 Smižany Pod Kačelákom 14,60
2860 Nálepkovo, stanica Pod Pálenicou 5,00
2861 Zejmarská roklina, ústie Geravy 1,00
2862 Čingov, Ďurkovec Spišské Tomášovce 2,00
2863 Malá poľana, rázc. Kláštorisko, chata 5,40
3007 Poráč Poľov. chata Galmus 9,60
3207 Matejovce nad Hornádom, zast. Za horou, rybník 16,80
5704 Sedlo Humence Krompachy, ústred. orient. 13,30
5718 Smolnícka Huta Štós, kúpele 3,70
5719 Úhornianske sedlo Vodná nádrž Úhorná 4,00
5720 Sedlo Volovec Nálepkovo, stanica 15,00
5722 Mníšek nad Hnilcom, stanica Kloptaň 5,00
5723 Spišské Tomášovce, zast. Pod Čižmou 25,00
5724 Podlesok, ATC Krivian, rázc. 14,00
5725 Podlesok, ATC Suchá Belá, záver 4,00
5726 Hrabušice, Mýto Kláštorisko, chata 3,60
5727 Stratená Občasný prameň 3,00
5728 Sedlo Dobšinský vrch Mlynky 2,50
5729 Spišská Nová Ves, nám. Poľana pod Muráňom 12,50
5745 Kyseľ, rázc. Glac, Bývalá hor. 5,00
5750 Krompachy, námestie Teplička nad Hornádom, zast. 41,70
5751 Čingov, centrum Lesnica, ústie 8,10
5757 Dobšinská ľadová jaskyňa Besník 6,00
5759 Slovinky Pod Svinským hrbom, rázc. 12,00
5761 Piecky, vrch Glac, Malá poľana 0,60
5765 Kláštorská roklina, ústie Kláštorisko, chata 1,50
5766 Stratenská píla Pod Suchým vrchom 5,60
5767 Sedlo Súľová Hnilčík, Mráznica 13,50
5768 Prakovce, zast. Pri hrobíku 4,00
5769 Krompachy, námestie Biela skala 4,50
5770 Za horou, rybník Poráč 13,00
8718 Tri studne Polianka 3,00
8725 Zlatoidské lúky Vodár. nádrž Ružín, most 21,80
8725V Pod Murovanou skalou Červená skala 0,40
8726 Prakovce, zast. Kojšovská hoľa 12,00
8727 Gelnica, stanica Tatarkov kríž 7,00
8730 Margecany, stanica Roháčka 4,30
8731 Richnava, zast. Dúbrava 14,40
8733 Smolník Pod Bielymi skalami 8,50
8737 Smižany, zast. Hrdlo Hornádu 12,00
8738 Spišská Nová Ves, nám. Spišská Nová Ves, stanica 17,30
8738V Sedlo Medvedia hlava Matka Božia 2,00
8740 Kyseľ, ústie Kláštorská roklina, ústie 2,60
8741 Sokolia dolina, ústie Sokolia dolina, záver 2,50
8742 Klauzy Pod Bykarkou 2,00
8743 Predný Hýľ Malá Knola 9,00
8743V Pod Veľkou Knolou Veľká Knola 0,20
8744 Gretla Sedlo Grajnár 14,90
8763 Markušovce, stanica Matejovce nad Hornádom, zast. 4,50
8769 Stratenský kaňon Geravy 10,80
8771 Krompachy, stanica Žakarovce 7,30
8772 Sokol, hor. Glacká cesta 6,00
8788 Prostredný Hámor Sedlo Kruhová 1,60
8886 Nad Podleskom Pod Kláštoriskom 2,00
8887 Spišské Vlachy, nám. Slovinky, kaplnka 11,50
8888 Glac, Malá poľana Biskupské chyžky 1,20
8889 Píla-Piecky Palc, rázc. 1,50
8890 Píla-Piecky Pod Vtáčim hrbom 6,50
8891 Olcnava Zbojský stôl 4,60
8892 Pod Suchincom Suchinec 2,00
8893 Prostá Nad Sejkovou 5,20
8894 Pod skalou Svinská jama 2,30
8895 Nad Kyseľom Obrovský vodopád, mostík 0,40
8897 Smolník Śtóske sedlo 2,50

Mapa značených trás 

***************************************************************************************** 

Obrázok

 Odznak značkára

 

 

*****************************************************************************************

 

******************************************************************

 

Obrázok

 

Naši značkári stretli sa na jesennom aktíve 22.-23.10.2010 (Krompachy - Plejsy).

 

 

 

 

 

Nestor turistiky Karol Stanek  vyznačkoval stovky kilometrov turistických chodníkov najmä v okolí Krompách. V týchto dňoch sa dožil význmamného životného jubileaObrázok - 80 rokov. Gratulujeme!

   december 2011 (O.K.)