Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuality

Aktuality 2019

___________________________________________________________________________________________________

52. VYSOKOHORSKÝ ZRAZ KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV

27.-30.6.2019 Organizátor: KST Sekcia VHT

Zraz a prezentácia: TATRANSKÁ LOMNICA - Hotel MORAVA: 27.6.2019 12:00 h - 19:00 h 28.6.2019 9:00 h - 19:00 h; 29.6.2019 9:00 h - 15:00 h. Otvorenie Zrazu 27.6.2019 o 20:00 h. Účasť na zraze: Inštruktori a absolventi Základov VhT sa zrazu zúčastňujú bez obmedzenia, ostatní členovia KST pod vedením inštruktora VhT. Ukončenie Zrazu: 29.6.2019 o 20:00 h, Účastnícky poplatok: 5 € /odznak, zľava na ubytovanie, vstup na besedy, vstup na hudobnú zábavu/ 

Trasy:  Potrebná je výstroj a výbava na VhT túry. Pri pohybe po "neznačených" vrcholov je nutné dodržiavať Všeobecnú záväznú vyhlášku č. 1/1999 o Návštevnom poriadku TANAPu a v zmysle platnej vnútornej smernice sekcie VhT KST č.4 z 8.10.2011.

Viac informácií získate na: www.kst.sk

_________________________________________________________

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

14. ročník: Prechod hrebeňom a roklinou PRIELOMOM HORNÁDU, Ferrata KYSEĽ

15.6.2019 (sobota)  Organizátor: KST Prielom Spišská Nová Ves

Zraz a prezentácia: Čingov - horné parkovisko: Bufet 7:45 h - 9:45 h Účastnícky poplatok: mládež do 18 rokov, dôchodcovia zdarma, dospelí 1 € /v cene je účastnícky list, zaliaty odznak podujatia vo forme magnetky, občerstvenie, účastnícky list/ Odchod na trasy: Individuálne na trasu č.1 o 8:00 h. Ukončenie akcie: Čingov - Bufet IHLA /stará reštaurácia/ 

Trasy: / v ponuke sú 3 trasy/: Trasa č.1: /náročná - vedie celým NCH Prielomom Hornácu/  /Pri Chate Energetik od 12:00 h do 17:00 h posedenie/ Čingov - Tomášovský výhľad - Trstený potok (ústie) - Ihrík - Zelená hora - Hrdlo Hornádu - Prielom Hornádu Z - Letanovský mlyn - Prielom Hornádu V - Biely potok (ústie) - Čingov.

Trasa č.2: /stredná - vedie východnou časťou Prielomom Hornádu/ Čingov - Tomášovský výhľad - Letanovský mlyn - Prielom Hornádu V - Biely potok (ústie) - Čingov.

Trasa č.3: /ľahká - na Tomášovský výhľad/ Čingov - Tomášovský výhľad - Pod Tomášovským výhľadom - Biely potok (ústie) - Čingov.

Trasa č.4: /Ferrata KYSEĽ/ Čingov - Biely potok (ústie) - Kyseľ (ústie)  - Ferrata KYSEĽ - Kyseľ /náhradná trasa/ - Kláštorisko - Letanovský mlyn - Prielom Hornádu V - Pod Tomášovským výhľadom - Biely potok (ústie) - Čingov.

 
Viac informácií získate na: www.prielom.eu

_________________________________________________________

Prezentácia na akciu prebiehala na hornom parkovisku rekreačného strediska Čingov v priestoroch pri Bufete, ktorý bol vďaka tejto akcií otvorený už od 7:30 h. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

43. ročník: Turistického prechodu krompašskými vrchmi 

8.6.2019 (sobota)  Organizátor: KST MŠK Krompachy, Mesto Krompachy, MŠK Krompachy

Zraz a prezentácia: Pri reštaurácií "MELÓDIA", Námestie osloboditeľov Krompachy. Účastnícky poplatok: mládež do 18 rokov, dôchodcovia 1 €, dospelí 2 € /v cene je účastnícky list, mimoriadna turistická známka, výročný buletin, občerstvenie/ Odchod na trasy: Individuálne v čase od 6:00 h do 10:00 h, k dispozícií je 7 trás a cyklotrasa. /Pri Chate Energetik od 12:00 h do 17:00 h posedenie/ 

Viac informácií získate na: www.kstkropachy.wbl.sk

_________________________________________________________

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

32.ročník: Výstup na Roháčku (1028.5 m n.m.) 

1.6.2019 (sobota)  Organizátor: KST Kluknava

Zraz a prezentácia: 7:00 h - 9:00 h v hostinci "U MILI" v Kluknave; štartovné: deti 1 €, dospelí 2 €   /v cene je zahrnutá plaketa, odznak, grilovaná domáca klobása/ tombola 0,5 €.

Trasa: Kluknava /modrá značka/ - Klinovec - Koľvek - Chata na Čiernej hore - Čierna hora - Roháčka (1028,5 m) -zostup po žltej značke. Cyklotrasa: Kluknava - Pánova lúka - Koľvek - Čierna hora - Roháčka /cca 15 km/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akcia začínala v Kluknave /reštaurácia "U MILI"/ po modrej značke, najprv tiahlym výstupom na Klinovec a následne širokou lesnou cestou až na rázcestie Koľvek. Modrá značka viedla ďalej po lesnej ceste, ale typová modrá značka šla priamo k zarasteným skalným vežiam Koľveku. Chodník vedie celým skalným hrebeňom. Po celej trase sú krásne výhľady na okolie. Následne chodník sa napája na modrú značku pri Poľovníckej chate pod  Roháčkou. Ďalej cez masív Čiernej hory až na vrchol ROHÁČKY. Zostup po modrej značke až k Poľovníckej chate, kde bolo ukončenie akcie /občerstvenie, súťaže, tombola/ Na akcií sa zúčastnilo vyše 100 turistov

________________________________________________________________________

56. Stretnutie čitateľov časopisu KRÁSY SLOVENSKA - Veľká Fatra: Kráľová studňa - Krížna 

24.-26.6.2019 Organizátor: ÚR KST, RR KST Banská Bystrica

Viac informácií získate na: www.kst.sk

________________________________________________________

56. Stretnutie čitateľov časopisu KRÁSY SLOVENSKA - Veľká Fatra: Kráľová studňa - Krížna
Tohtoročne 56.Stretnutie čitateľov časopisu "KRÁSY SLOVENSKA" organizovala RR KST Banská Bystrica. Už tradične ide o mimoriadne navštevovanú akciu turistami z celého Slovenska. Aj z nášho regiónu Spišskej Novej Vsi a Gelnice /RR KST Spišská Nová Ves/, boli na akcií početné zastúpenia. Veď OKST - KST AC LB Spišská Nová Ves, KST Bradlo Richnava KST Prakovce dokázali zorganizovať a zaplniť až tri autobusy. Boli tam samozrejme aj turisti z iných OKST v rámci nášho regiónu a celkovo bol naozaj neuveriteľný počet - vyše 130 turistov! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Čisté hory" Čistenie roklín Slovenského raja - Prielom Hornádu

27.4.2019 (sobota)  Organizátor: RR KST Spišská Nová Ves, Obec Spišské Tomášovce, KST Slovenský raj Spišské Tomášovce, KST Prielom Spišská Nová Ves, Správa NP Slovenský raj.

Zraz: 8:25 h  Spišská Nová Ves /autobusová stanica/ KST Prielom Spišská Nová Ves, 9:00 h Spišské Tomášovce /obecný úrad/     

Trasa:  Čistenie Prielomu Hornádu po vodnej hladine /Správa NP Slovenský raj/; 1.úsek: Hrdlo Hornádu - Letanovský mlyn - Spišské Tomášovce. /KST Prielom Spišská Nová Ves/; 2. úsek: Spišské Tomášovce - Čingov - Letanovský mlyn - Spišské Tomášovce /obec Spišské Tomášovce; KST Slovenský raj Spišské Tomášovce/; 3. úsek: Smižany - Smižanská Maša -  Čingov - Spišské Tomášovce /RR KST Spišská Nová Ves/.  
_________________________________________________________
V rámci akcie "Čisté hory" sa už pravidelne organizuje akcia čistenie roklín Slovenského raja. I tohto roku sa čistil najznámejší riečny kaňon Prielom Hornádu. Správa NP Slovenský raj zabezpečila čistenie celého úsek vodákmi, priamo od hladiny rieky Hornád. Turisti čistili celý úsek Prielomu Hornádu na turistickom chodníku od Hrdla Hornádu cez Letanovský mlyn až po Čingov a následne až po Smižanskú Mašu. Čistenie sa realizovalo v troch úsekoch, s tým, že vyzbieraný odpad sa zhromaždil pri turistickej ubytovni v obci Spišské Tomášovce. Celej akcií "Čisté hory" sa zúčastnilo vyše 100 dobrovoľníkov z radou turistov, ukončila sa pri turistickej ubytovni v obci Spišské Tomášovce, kde starostka obce Mgr. Nebusová pripravila pre účastníkov guláš. 

___________________________________________________________________________________________________

Veľkonočný výstup na Matku Božiu (906 m n.m.)

20.4.2019 (sobota)  Organizátor: KST AC LB Spišská Nová Ves

Zraz: 8:20 h Novoveská Huta MHD č.3 o 7:55 h Sp.N.Ves AS, 8:01 h Radnica, 8:05 h od športovej haly

Trasa:  Novoveská Huta - sedlo Medvedej hlavy - Matka Božia - Košiarny briežok - Spišská Nová Ves
_________________________________________________________
 
Veľkonočný výstup na Matku Božiu (906 m n.m.) 

___________________________________________________________________________________________________

Zasadnutie RR KST Spišská Nová Ves  

11.4.2019 (štvrtok) o 16:30 hod  Organizátor: RR KST Spišská Nová Ves

Miesto konania: Spišská Nová Ves (Reštaurácia "U Vinca")

Program: 
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti RR KST za rok 2019 (od posledného zasadnutia 07.02.2019)
3. Stav členskej základne za rok 2019 (k 01.04.2019)
4. Informácie z XX. Valného zhromaždenia KST (ktoré sa konalo 29.-30.03.2019)
5. Diskusia
6. Uznesenie
7. Záver
___________________________________________________________________________________________________

Zasadnutie RR KST Spišská Nová Ves /zhodnotenie/

Hlavným dôvodom zvolania Zasadnutia RR KST Spišská Nová Ves, bolo podanie informácií z XX. Valného zhromaždenia KST, ktoré sa konalo 29.-30.3.23019 v Žiline.

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

17.ročník: Vojkovská 25-ka 

6.4.2019 (sobota)  Organizátor: KST Sľubica Vojkovce, Obec Vojkovce

Dátum: 6.4.2018 (sobota); Organizátor: KST Sľubica Vojkovce; Prezentácia: 7:00 h - 7:30 h Vojkovce /Kultúrny dom/ Účastnícky poplatok: 1.50 €  

Trasa:  Vojkovce - Predky - Sľubica - sedlo Humence - Rajtopiky - Rudník - Branisko priesmyk - Motorest Branisko - Predky - Vojkovce  /25 km, prevýšenie 1000 m/
___________________________________________________________________________________________________

17. ročník: Vojkovská 25-ka /zhodnotenie/

Prezentácia účastníkov prebiehala v kultúrnom dome v obci Vojkovce /od 7:00 h do 7:30 h/. Potom sa vyrazilo na trasu do sedla Predky, potom strmý výstup na Sľubicu (1129 m). Ďalej po hrebeni Braniska najprv do sedla Humence následne cez skalné okno Rajtopiky až k veži pod Rudníkom a potom do sedla Branisko. 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

XX. VALNÉ ZHROMAŽDENIE KST 

29.-30.3.2019 v Žiline /SOŠS zasadaška/ Organizátor: Ústredie KST

Podrobnejšie informácie na webovej stránke KST: http://www.kst.sk/index.php/organizacia-organizacia-99/valne-zhromazdenie

___________________________________________________________________________________________________

XX. VALNÉ ZHROMAŽDENIE KST /zhodnotenie/

XX. Valné zhromaždenie KST sa konalo v dňoch 29.-30.3.2019 v Žiline. Prvý krát v dejinách KST ako národná športová organizácia, preto zhromaždenie v zmysle stanov KST viedol podpredseda KST JUDr. Marek HEINRICH. Priebeh zasadnutia sa viedol podľa vopred schváleného programu. Uznesenie zo XX.VZ KST je na uvedenej webovej stránke KST.

Z nášho regiónu boli prítomní na XX.VZ KST predseda RR KST Spišská Nová Ves Ing. Miroslav Kušnyer, ako delegát. Ďalej predseda Klasifikačnej komisie Marián Petrík, zástupca sekcie VHT Vojtech Jeremiáš. Na zasadnutí bol pozvaný aj Jozef Surgent, ktorý za svoju celoživotnú činnosť v KST dostal najvyššie ocenenie - Medailu Miloša Janošku.

Najdôležitejšie body programu: schválenie rozpočtu KST na rok 2019, vstup KST do Slovenského olympijského a športového výboru, zníženie predajnej ceny turistického objektu Kokava - Háj na 70 000 € /podľa dohody s kupcom/, povinnosť regiónov KST /zväzov/ mať právnu subjektivitu /registrácia na MV/, schválenie výšky a rozdelenia členských príspevkov na rok 2020 /presné rozdelenie je v uznesení XX.VZ KST, ako aj v menu Členské známky KST / . 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Otvorenie jarnej turistickej sezóny /100 jarných km/

23.3.2019 (sobota)  Organizátor: KST AC LB Spišská Nová Ves

Dátum: 23.3.2019 (sobota)  Organizátor: KST AC LB Spišská Nová Ves   Zraz: 9:30 h Smižany (pri kostole) MHD č.4 o 9:05 h sídl. Východ, o 9:16 h Sp.N.Ves AS, so Smižian, zastávka kostol. Účastnícky poplatok: 0,50 € (účastnícky list).

Trasa:  Smižany, kostol - Kalvária - Šibeň - Sans Souci - Blaumont - Spišská Nová Ves. PT 10 km, prevýšenie 285 m, vedúci trasy: Ing. Slávka Repaská, Ing. František Hos.
___________________________________________________________________________________________________

Otvorenie jarnej turistickej sezóny /100 jarných km/ /zhodnotenie/

Otvorenie jarnej turistickej sezóny /100 jarných kilometrov/ organizovali turisti KST AC LB Spišská Nová Ves. Trasa začala v Smižanoch, pri kostole viedla po modrej značke Pod Kapličkou (560 m) - Pod Šibeňom (550 m) na Šibeň (627 m) po červenej značke a ďalej k tisíc ročnej kaplnke - Sanc-Souci (564 m) /miesto stretnutia/. 

Trasa ďalej viedla po červenej značke na Blaumont k smerovníku Okrúhly les (554 m) až na Modrý vrch (573 m) a späť do Spišskej Novej Vsi (470 m. 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Stretnutie k 60. výročiu Zimného prechodu tiesňavami Slovenského raja 

16.3.2019 (sobota)  Organizátor: RR KST Spišská Nová Ves  

Miesto stretnutia: Spišské Tomášovce, Reštaurácia ANTONIO o 10:00 hod. 

___________________________________________________________________________________________________

Stretnutie k 60. výročiu Zimného prechodu tiesňavami Slovenského raja /zhodnotenie/

RR KST Spišská Nová Ves k príležitosti 60. výročia Zimného prechodu tiesňavami Slovenského raja usporiadala stretnutie, ktoré sa konalo v sobotu 16.3.2019 v Spišských Tomášovciach v priestoroch reštaurácie Antonio.

Organizátorom stretnutia bol Vojtech Jeremiáš, ktorý už dlhodobo drží patronát nad týmto jedinečným zimných prechodom roklinami Slovenského raja, mimochodom druhým najstarším zimným podujatím organizovaným KST. Na slávnostné zasadnutie prijali pozvanie starostka obce Spišské Tomášovce Mgr. Zuzana Nebusová, primátor mesta Spišská Nová Ves Ing. Pavol Bečarik, iniciátori podujatia Ing. Karol Hric, Karol Dzúrik bývali členovia HS Slovenský raj, predseda seniorov HS Slovenský raj Ján Alexy, zástupca HS Slovenský raj Marek Knuteľ a ďalší pozvaní hostia zastupujúci región okresov Spišská Nová Ves a Gelnica /členovia RR KST Spišská Nová Ves, predsedovia resp. zástupcovia OKST/.  

Stretnutie viedol Vojtech Jeremiáš, ktorí privítal prítomných. Úvodné slovo predniesol Ing. Miroslav Kušnyer. Následne nestor podujatia Ing. Karol Hric pripomenul prítomným stručnú históriu Zimných prechodov tiesňavami Slovenského raja. Neformálne stretnutie sa viedlo vo veľmi príjemnej atmosfére, bolo cítiť, že sa stretli ľudia jednakej krvnej skupiny, preto všetky vystúpenia sa točili logicky okolo Slovenského raja, okolo pobytu v ňom z hľadiska turistiky a vôbec z hľadiska návštevníka NP Slovenský raj.

K stretnutiu bola vydaná brožúrka, ktorá v stručnosti mapuje celú históriu. Za zmienku stojí ten fakt, že od vzniku podujatia získalo oblastný odznak 9650 účastníkov, pričom podujatie sa od roku 1959 do roku 2019 ani raz neprerušilo. Začalo to teda v roku 1959, kde sa zúčastnilo 40 účastníkov v roku 2019 bolo evidovaných 135 účastníkov. Pre zaujímavosť najmenej ich bolo v roku 1992 len 5 a najviac v roku 1982 neuveriteľných 557 účastníkov.      

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

52. Slovenský zimný zraz turistov KST - 16. Český zimný zraz KČT -  Police nad Metuji 

14.-17.2.2019 Organizátor: Klub přátel turistiky Police nad Metuji

Termín prihlásenia sa na zraz: 20.10.2018 - 15.1.2019 (bližšie informácie na stránke http://www.kst.sk/index.php/o-nas/hlavne-podujatia)

___________________________________________________________________________________________________

52. Slovenský zimný zraz turistov KST; 16. Český zimný zraz turistov KČT Police nad Metuji /zhodnotenie/

Nakoľko sa v KST nenašiel žiadny záujemca o organizovanie takého podujatia, nakoniec sa 52. Slovenský zimný zraz turistov KST konal, ako súčasť 16. Českého zimného zrazu turistov KČT v Police nad Metuji.

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

42.ročník: Lyžiarskeho prechodu "PO STOPÁCH kpt. KVITINSKÉHO"

9.-10.2.2019 (sobota-nedeľa)  Organizátor: Obecný úrad Spišské Tomášovce a KST Slovenský raj Spišské Tomášovce

Prezentácia: 8:30 - 9:00 h Spišské Tomášovce (Reštaurácia ANTONIO); Štartový poplatok: 10 € /prevoz batožiny na Klauzy a späť, občerstvenie, ubytovanie, vlajka, tombola/ Technické zabezpečenie: Turistická zimná výstroj, spací vak, karimatka.

Podujatie sa uskutoční za každého počasia! 

Trasa   9.2.2019:  Spišské Tomášovce - Tomášovský výhľad - Čingov - Bikšová lúka - sedlo Turník - Klauzy 
Trasa 10.2.2019:  Klauzy - Dlhá dolina - Glac - Kláštorisko  - Spišské Tomášovce
Ukončenie a vyhodnotenie akcie: Spišské Tomášovce - Reštaurácia ANTONIO o 15:30 h
Kontakt: Peter Bendík Smižanská 189/32, Spišské Tomášovce, mobil: 0948 379 718; telefón: 053/ 449 1347. Termín prihlásenia sa na akciu: 1.2.2019 
___________________________________________________________________________________________________

42. ročník: Lyžiarskeho prechodu - Po stopách kapitána Kvitinského /zhodnotenie/

Prezentácia účastníkov prebiehala v reštaurácií ANTONIO v Spišských Tomášovciach /od 8:30 h do 9:00 h/. K dispozícií bola trasa, len pre peších turistov, pretože snehové podmienky neboli vhodné pre lyžiarov. Účastníci podujatia mali možnosť nechať si odviesť veci až na Klauzy, kde mali zabezpečené ubytovanie. Trasa viedla cez Tomášovský výhľad na Čingov a cez Bikšovú lúku na sedlo Turník a dole na Klauzy. 

Druhý deň sa šlo pešo z Klauz cez Dlhú dolinu hore na Glac a ďalej na Kláštorisko a potom do Spišských Tomášoviec, kde o 15:30 h bolo vyhodnotenie akcie v reštaurácií Antonio. 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

29.ročník: Výstup na Kojšovskú hoľu (1246 m) 

9.2.2019 (sobota)  Organizátor: KST Horal Kojšov

Organizátor: KST Horal Kojšov   Prezentácia: 7:30 - 8:00 h Kojšov (v kultúrnom dome)

Trasa lyžiarska:  Kojšov - Jedlinka - Kojšovská hoľa - Idčianske sedlo - sedlo pod Suchým vrchom - Kojšov  /dĺžka 20 km, stúpanie 800 m/ 
Trasa pešia:  Kojšov - Jedlinka - Kojšovská hoľa - Kojšov  /dĺžka 16 km, stúpanie 800 m/ 
___________________________________________________________________________________________________

29. ročník: Výstup na Kojšovskú hoľu /zhodnotenie/

Prezentácia účastníkov prebiehala v kultúrnom dome v Kojšove /od 7:30 h do 8:00 h/. K dispozícií boli dve trasy (tak ako je to uvedené v propoziciach akcie) pre peších aj pre lyžiarov. Obe trasy na vrchol Kojšovskej hole (1246 m) viedli cez Jedlinky. 

Zostup viedol pre peších turistov cez Kojšovskú dolinu resp. pre lyžiarov popod Suchý vrch až do obce Kojšov, kde bolo ukončenie akcie. 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Zasadnutie RR KST Spišská Nová Ves  

7.2.2019 (štvrtok) o 16:30 hod  Organizátor: RR KST Spišská Nová Ves

Miesto konania: Spišská Nová Ves (Športová hala, zasadačka)

Program: 1. Otvorenie - 2. Správa o činnosti RR KST za rok 2018 (od posledného zasadnutia 26.09.2018) - 3. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami RR KST za rok 2018 - 4. Stav členskej základne za rok 2018 (k 31.12.2018) - 5. Členské známky a materiál KST na rok 2019 (platby, pokyny z ústredia) - 6. Diskusia - 7. Uznesenie - 8. Záver
___________________________________________________________________________________________________

Zasadnutie RR KST Spišská Nová Ves /zhodnotenie/

Hlavným dôvodom zvolania Zasadnutia RR KST Spišská Nová Ves, bolo skompletizovať objednávky členských známok a materiálu na rok 2019 a zoznam členov KST za účelom hromadného poistenia na rok 2019. Zasadnutie sa viedlo v zmysle programu. Na záver bolo konštatované, že všetkých 13 OKST v rámci regiónu splnilo dohodnuté termíny a tak môžeme konštatovať, že do termínu 15.2.2019, kedy chceme poslať hromadnú objednávku členských známok a materiálu KST na rok 2019, ako aj zoznam členov KST (nárast členskej základne za región na 712 členov KST, v roku 2018 k 31.12.2018 bolo evidovaných 658 členov) pošleme na ústredie celkom 3 504,80 €  (za členské známky 3 488,80 €) a na región /zväz/ 1 032,40 €.

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

5.ročník: Memoriál Jozefa Hamráčka - Zimný prechod Slovenským rajom  

26.1.2019 (sobota)  Organizátor: KST Breznovica Letanovce

Organizátor: KST Breznovica Letanovce   Zraz účastníkov: 9:00 h Letanovce (železničný podjazd)

Trasa  Letanovce - Letanovský mlyn - Prielom Hornádu Z - Podlesok - Hrdlo Hornádu - Ihrík - Letanovský mlyn - Letanovce  /každý účastník dostane pamätný list) 
___________________________________________________________________________________________________

5. ročník Memoriál Jozefa Hamráčka - Zimný prechod Slovenským rajom /zhodnotenie/

Prezentácia účastníkov prebiehala pri železničnom podjazde v Smižanoch /od 9:00 h/. Trasa viedla cez Letanovský mlyn  cez Prielom Hornádu na Podlesok, Hrdlo Hornádu odtiaľ sa vystúpilo na Zelenú horu a Ihrík.

Zostup po žltej cez Letanovský mlyn do obce Letanovce, kde bolo ukončenie akcie. 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

9.ročník: Výstup na Smrekovicu (1200 m n.m.)  

26.1.2019 (sobota)  Na pamiatku Emila Šmídu

Organizátor: KST Sľubica Vojkovce, Obec Vojkovce, Motorest Branisko 

Prezentácia: 8:30 - 9:00 h Motorest Branisko  Účastnícky poplatok: 1,5 €, mládež do 15 rokov 0,5 € /pamätný list, polievka/.Tombola: 0,50 €.      Informácie: 0908 913 467, 0944 332 856; www.kst-vojkovce.wbl.sk

Trasa  Branisko priesmyk (750 m n.m.)  ponor Diablovej diery - Smrekovica  (1200 m n.m.) - sedlo Kravcova - sedlo Smrekovica - Branisko priesmyk      Ukončenie akcie:  Motorest Branisko o 14:30 h

___________________________________________________________________________________________________

9. ročník Výstup na Smrekovicu /zhodnotenie/

Prezentácia účastníkov prebiehala v sedla Branisko, pri Motoreste Branisko. Účastníci mali možnosť pozrieť si ponor Diablovej diery, potom už trasa viedla na vrchol Smrekovice (1200 m).

Zostup viedol do sedla Kravcova a ďalej cez sedlo Smrekovica späť na Branisko - priesmyk, resp. Motorest Branisko, kde bolo ukončenie akcie. Akcie sa zúčastnilo cca 45 účastníkov. 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

43.ročník: Zimný výstup na Sľubicu  

19.1.2019 (sobota) prezentácia: 7:00-8:45 h Richnava /Hostinec na rázcestí/

Dátum: 19.1.2019 (sobota)  Odchod: 7:11 h osobný vlak /v Richnava je o 7:45 h; z Košíc o 8:03 h/ Organizátor: KST Bradlo Richnava  

Doprava: Autobus na trase Richnava - Sedlo Branisko zabezpečí organizátor akcie; Účastnícky poplatok: 3 €, mládež do 15 rokov 1 € /V cene je zahrnutá doprava, účastnícky list, výstupový odznak a občerstvenie/.    Akcia sa koná za každého počasia!

Trasa  Sedlo Branisko "Chvalabohu"  /zelená/  Rudník - Rajtopiky - Sľubica  /žltá/ - Richnava 

___________________________________________________________________________________________________

43. ročník Zimný výstup na Sľubicu /zhodnotenie/

Prezentácia účastníkov prebiehala tradične v Hostinci na rázcestí v Richnava /od 7:00 h do 8:45 h/. Následne boli účastníci prechodu autobusmi dopravení až do sedla Branisko. Tu začína trasa hrebeňom Braniska cez Rudník, cez skalné okno v Rajtopikách, zostup do sedla Humence a výstup na vyhliadkový vrchol Sľubica (1129 m).

Zostup po žltej resp. zelenej značke prudko až do sedla Predky, kde tradične pod prístreškom čakalo malé občerstvenie a následne už po žltej značke až do Richnavy, kde bolo ukončenie akcie. Akcie sa zúčastnilo cca 360 účastníkov. 

___________________________________________________________________________________________________

Výstup na Pálenicu (1115 m n.m.) Volovské vrchy 

6.1.2019 (nedeľa) zraz o 7:50 h na autobusovej stanici Spišská Nová Ves

Odchod: 8:00 h autobusom /smer Mlynky do sedlo Grajnár/ Organizátor: KST AC LB Spišská Nová Ves 

Trasa  Sedlo Grajnár Pod Javorom - hrebeň Ferdinatky - Kotolná (lúky) - Pálenica (1115 m) - Pod Pálenicou - Hnilčík 
Dĺžka trasy: 10 km, stúpanie: 210 m, klesanie: 570 m. 
Predpokladaný návrat 13:30 h žel. st. Spišská Nová Ves, Vedúcis akcie: Ing. František HOS, Valetín Nikorovič 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

60.ročník: Zimný prechod tiesňavami Slovenského raja 

5.1.2019 Otvorenie na Čingove o 7:30 h na dolnom parkovisku

Dátum: 5.1.2019 (sobota) Organizátor: RR KST Spišská Nová Ves, sekcia VHT

Trasy "Prielom Hornádu V - Kláštorská roklina": Čingov (dolné parkovisko) - Biely potok (ústie) - Prielom Hornádu V - Kláštorská roklina (ústie) - Kláštorisko - Čertova sihoť - Biely potok (ústie) - Čingov. resp. "Sokolia dolina: Čingov (dolné parkovisko - otvorenie o 7:30 hod ZPTSR) Biely potok (ústie) - Kyseľ (ústie) - Tomášovská Belá - Sokolia dolina (ústie) - Biskupské chýžky - Malá Poľana - Suchá Belá (vrch) - Kláštorisko - Čertova sihoť - Biely potok (ústie) - Čingov. 
__________________________________________________________________________________________________
Podmienky na získanie oblastného odznaku:
Zo 7 tiesňav Slovenského raja - Suchá Belá, Kláštorská roklina, Piecky, Veľký Sokol, Sokolia dolina, Zejmarská roklina, Prielom Hornádu, je potrebné v období od 1.1.2019 do 28.2.2019 prejsť aspoň 5 roklín. Doklad o prechode sa zaznamená do záznamníka (bude k dispozícii na otvorení akcie 5.1.2019). Je možné ho získať aj na dole uvedenej adrese. V záznamníku je potrebné uviesť absolvovanú trasu, dátum prechodu a potvrdenie cvičiteľom turistiky resp. VhT - sprievodcom. Vyplnený záznamník zašlite spolu so sumou 2,00 € /zvýšenie poplatku je zdôvodnené tým, že k 60. výročiu ZPTSR bola vyrobená sada odznakov v obmedzenom počte 150 ks/ na adresu:
Vojtech Jeremiáš, Lipová 14/7 052 01 Spišská Nová Ves     

___________________________________________________________________________________________________

60. ročník Zimného prechodu tiesňavami Slovenského raja - otvorenie

Druhé najstaršie zimné podujatie na Slovensku 60.ZPTSR otvoril predseda RR KST Spišská Nová Ves Miroslav Kušnyer, celú akciu otvorenia podujatia viedol organizátor podujatia Vojtech Jeremiáš, z ústredia KST prišiel akciu pozdraviť člen VV KST Vladimír Gábriš.

Na otvorení bolo prítomných cca 70 účastníkov, z nášho regiónu tu boli zastúpené KST AC LB Spišská Nová Ves, KST Prielom Spišská Nová Ves, KST Spišské Tomášovce, KST Krompachy a KST Prakovce. Prítomným boli podané informácie ohľadom podmienok udelenia odznaku a záujemcom boli k dispozícií záznamníky. Člen HS Slovenský raj Marek Knuteľ, potvrdil, že všetky rokliny sú priechodne Účastníci si zvoli trasu Prielomom Hornádu V a Kláštorskou roklinou resp. Sokoliu dolinu

___________________________________________________________________________________________________

 

Aktuality 2018

51. VYSOKOHORSKÝ ZRAZ KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV

28.6.-1.7.2018 Organizátor: KST Sekcia VHT

Zraz a prezentácia: TATRANSKÁ LOMNICA - Hotel MORAVA: 28.6.2018 12:00 h - 19:00 h 29.6.2016 9:00 h - 19:00 h; 30.6.2016 9:00 h - 15:00 h. Otvorenie Zrazu 28.6.2018 o 20:00 h. Účasť na zraze: Inštruktori, cvičitelia a absolventi Základov VhT sa zrazu zúčastňujú bez obmedzenia, ostatní členovia KST pod vedením cvičiteľa resp. inštruktora VhT. Ukončenie Zrazu: 1.7.2018 o 20:00 h, Účastnícky poplatok: 5 € /odznak, zľava na ubytovanie, vstup na besedy, vstup na hudobnú zábavu/ 

Trasy:  Potrebná je výstroj a výbava na VhT túry. Pri pohybe po "neznačených" vrcholov je nutné dodržiavať Všeobecnú záväznú vyhlášku č. 1/1999 o Návštevnom poriadku TANAPu a v zmysle platnej vnútornej smernice sekcie VhT KST č.4 z 8.10.2011.

Viac informácií získate na: www.kst.sk

_________________________________________________________

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

13. ročník: Prechod hrebeňom a roklinou PRIELOMOM HORNÁDU, Ferrata KYSEĽ

16.6.2018 (sobota)  Organizátor: KST Prielom Spišská Nová Ves

Zraz a prezentácia: Čingov - horné parkovisko: Bufet 7:45 h - 9:45 h Účastnícky poplatok: mládež do 18 rokov, dôchodcovia zdarma, dospelí 1 € /v cene je účastnícky list, zaliaty odznak podujatia vo forme magnetky, občerstvenie, účastnícky list/ Odchod na trasy: Individuálne na trasu č.1 o 8:00 h. Ukončenie akcie: Čingov - Bufet IHLA /stará reštaurácia/ 

Trasy: / v ponuke sú 3 trasy/: Trasa č.1: /náročná - vedie celým NCH Prielomom Hornácu/  /Pri Chate Energetik od 12:00 h do 17:00 h posedenie/ Čingov - Tomášovský výhľad - Trstený potok (ústie) - Ihrík - Zelená hora - Hrdlo Hornádu - Prielom Hornádu Z - Letanovský mlyn - Prielom Hornádu V - Biely potok (ústie) - Čingov.

Trasa č.2: /stredná - vedie východnou časťou Prielomom Hornádu/ Čingov - Tomášovský výhľad - Letanovský mlyn - Prielom Hornádu V - Biely potok (ústie) - Čingov.

Trasa č.3: /ľahká - na Tomášovský výhľad/ Čingov - Tomášovský výhľad - Pod Tomášovským výhľadom - Biely potok (ústie) - Čingov.

Trasa č.4: /Ferrata KYSEĽ/ Čingov - Biely potok (ústie) - Kyseľ (ústie)  - Ferrata KYSEĽ - Kyseľ /náhradná trasa/ - Kláštorisko - Letanovský mlyn - Prielom Hornádu V - Pod Tomášovským výhľadom - Biely potok (ústie) - Čingov.

 
Viac informácií získate na: www.prielom.eu

_________________________________________________________

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

42. ročník: Turistického prechodu krompašskými vrchmi 

9.6.2016 (sobota)  Organizátor: KST MŠK Krompachy, Mesto Krompachy, MŠK Krompachy

Zraz a prezentácia: Pri reštaurácií "MELÓDIA", Námestie osloboditeľov Krompachy. Účastnícky poplatok: mládež do 18 rokov, dôchodcovia 1 €, dospelí 2 € /v cene je účastnícky list, mimoriadna turistická známka, výročný buletin, občerstvenie/ Odchod na trasy: Individuálne v čase od 6:00 h do 10:00 h, k dispozícií je 7 trás a cyklotrasa. /Pri Chate Energetik od 12:00 h do 17:00 h posedenie/ 

Viac informácií získate na: www.kstkropachy.wbl.sk

_________________________________________________________

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

XIX, VALNÉ ZHROMAŽDENIE KST

8.-9.6.2018 (piatok-sobota)  Organizátor: Ústredie LST

Zraz a prezentácia: Martin, Spojená škola , ulica Československej armády 24 od 13:00 h do 14:00 h

Voľba nového VV KST na obdobie 2018-2021

_________________________________________________________

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

31.ročník: Výstup na Roháčku (1028.5 m n.m.) 

2.6.2018 (sobota)  Organizátor: KST Kluknava

Zraz a prezentácia: 7:00 h - 9:00 h v hostinci "U MILI" v Kluknave; štartovné: deti 1 €, dospelí 2 €   /v cene je zahrnutá plaketa, odznak, grilovaná domáca klobása/ tombola 0,5 €.

Trasa: Kluknava /modrá značka/ - Klinovec - Koľvek - Chata na Čiernej hore - Čierna hora - Roháčka (1028,5 m) -zostup po žltej značke. Cyklotrasa: Kluknava - Pánova lúka - Koľvek - Čierna hora - Roháčka /cca 15 km/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55. Stretnutie čitateľov časopisu KRÁSY SLOVENSKA - Rudná - Turecká

25.-26.6.2018 Organizátor: ÚR KST, RR KST Rožňava

Viac informácií získate na: www.kst.sk

________________________________________________________

55. Stretnutie čitateľov časopisu KRÁSY SLOVENSKA
Tohtoročne 55.Stretnutie čitateľov časopisu "KRÁSY SLOVENSKA" organizovala RR KST Rožňava. Už tradične ide o mimoriadne navštevovanú akciu turistami z celého Slovenska. Aj z nášho regiónu Spišskej Novej Vsi a Gelnice /RR KST Spišská Nová Ves/, boli na akcií početné zastúpenia. Veď OKST - KST AC LB Spišská Nová Ves, KST Bradlo Richnava KST Prakovce dokázali zorganizovať a zaplniť až tri autobusy. Boli tam samozrejme aj turisti z iných OKST.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Čisté hory" Čistenie roklín Slovenského raja - Prielom Hornádu

28.4.2017 (sobota)  Organizátor: KST Prielom Spišská Nová Ves

Dátum: 28.4.2018 (sobota)  Organizátor: KST Prielom Spišská Nová Ves   Zraz: 8:25 h  Spišská Nová Ves /autobusová stanica/     

Trasa:  Čistenie Prielomu Hornádu - Hrdlo Hornádu - Letanovský mlyn - Biely potok - Čingov - Smižanská Maša - Smižany - Spišská Nová Ves  
_________________________________________________________
V rámci akcie "Čisté hory" sa už pravidelne organizuje akcia čistenie roklín Slovenského raja. I tohto roku sa čistil najznámejší riečny kaňon Prielom Hornádu. Turisti čistili turistický chodník a vodáci priamo od hladiny rieky Hornád. Čistenie bolo zamerané na turistický chodník od Hrdla Hornádu až po Čingov. Celý úsek, je vyčistený.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

_________________________________________________________
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veľkonočný výstup na Matku Božiu (906 m n.m.)

31.3.2018 (sobota)  Organizátor: KST AC LB Spišská Nová Ves

Dátum: 31.3.2018 (sobota)  Organizátor: KST AC LB Spišská Nová Ves   Zraz: 8:20 h Novoveská Huta MHD č.3 o 7:55 h Sp.N.Ves AS, 8:01 h Radnica, 8:05 h od športovej haly

Trasa:  Novoveská Huta - sedlo Medvedej hlavy - Matka Božia - Košiarny briežok - Spišská Nová Ves
_________________________________________________________
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
Aktuality 2017

Práce komisie značenia  RR KST SNV v roku 2017

Značkári združení v Regionálnej rade KST v Spišskej Novej Vsi v roku 2017 obnovili značenie na turistických trasách v dĺžke 255,0 km

Vykonali údržbu (namaľovanie) na 11 smerovníkoch a 17 koloch. Namontovali 190 ks tabuliek a smeroviek.  Postavili v teréne 13 ks smerovníkov a 10 ks značkárskych kolov.

Vyznačili a predĺžili trasy na úsekoch:                                                 

Slatvina - Dúbrava   (predĺženie trasy Richnava - Slatvina)             

Smižany - Pod Kačelákom - nová trasa                                                       

SNV - Pod Šibeňom - zmena trasy 

 

_________________________________________________________

42.ročník: Silvestrovský výstup na Veľkú Knolu (1255 m)

Dátum: 31.12.2017 (sobota) Organizátor: KST AC LB Spišská Nová Ves; 

Zraz: parkovisko za Domom kultúry SNV o 7:50 hod Odchod: 08:00 hod linkovým a osobitným autobusom na Grajnár Návrat: z Novoveskej Huty MHD č. 3 alebo indiv. (hostinec „U poľovníka“ otvorený do 15:00 hod)
Trasa: Grajnár – Veľká Knola – Novoveská Huta (s možnosťou návratu na Grajnár pre turistov s vlastnou dopravou) Presun: peši, bežky pri priaznivých sneh. podmienkach Dĺžka trasy: 11-13 km, prevýšenie 248 m Vedúci akcie: František Hos
Účastnícky poplatok: 1 €  Stretnutie na vrchole Veľkej Knoly 10:30 – 11:30 hod.
Trasa: Grajnár (sedlo) - Malá Knola - Veľká Knola a späť. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.ročník: Štefánsky výstup na Sľubicu (1129 m)

Dátum:26.12.2017 (utorok) Organizátor: KST Sľubica Vojkovce

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionálny zraz VHT KST Spišská Nová Ves

Vysoké Tatry - Zamkovského chata (1475 m) 

24.-26.11.2016 Organizátor: RR KST Spišská Nová Ves. sekcia VHT

Trasa: Spišská Nová Ves /R/ - Poprad /TEŽ/ - Starý Smokovec - Hrebienok - Reinerova chata - Obrovský vodopád - Zamkovského chata

Informácia: Organizátor RR KST Spišská Nová Ves, sekcia VHT zaslal e-mail všetkým predsedom OKST o akcií s tým, že na akciu je potrebné sa prihlásiť do 1.11.2017 Termín: 1.11.2017 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionálny zraz VHT KST Spišská Nová Ves - Vysoké Tatry - Zamkovského chata 

Z členov OKST sa akcie zúčastnili členovia KST Prielom Spišská Nová Ves, KST Smižany, KST Richnava. Nakoľko podmienky boli už typické zimné /veľa snehu, vietor, mráz/ podnikli sa túry do Malej Studenej doliny /Téryho chata/, do Veľkej Studenej doliny /Zbojnícka chata/ a na Skalnaté Pleso /Skalnatá chata/. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.ročník: Jesenné výstupy na vrcholy hôr

Zlatý stôl (1322 m) najvyšší vrchol Volovských vrchov

11.11.2017 (sobota) Organizátor: RR KST Spišská Nová Ves

Doporučená trasa: Spišská Nová Ves /BUS/ resp. Margecany /vlak/ - Stará Voda (rázcestie, 500 m) - Stará Voda (545 m) - Zlatý stôl (1322 m), stretnutie na vrchole cca 10:00 hod - Stará Voda (545 m) - Stará Voda (rázcestie, 500 m) /BUS/ resp. /vlak/ Dĺžka: 18 km. Prevýšenie: 982 m /stúpanie/ 982 m /klesanie/. Čas pochodu: 5:45 hod.

Informácia: Organizátor RR KST Spišská Nová Ves určil termín na Zasadnutí RR KST Spišská Nová Ves, ktorá sa konala 26.10.2017. Obmedzujúcim kritériom je doprava, pretože zo smeru Spišská Nová Ves, ide iba jediný autobus o 6:10 h /na rázcestí Starej Vody je o 6:56 h, to isté platí i pre odchod jediný autobus ide o 12:55 h. Zo strany Margecany sú spojenia lepšie. Bližšie informácie boli zaslané v pozvánke na OKST.    

-------------------------------------------------------------------------------------------------

14.ročník: Jesenné výstupy na vrcholy hôr - Zlatý stôl (1322 m) 

Na vrchol Zlatého stola vedie zo Starej Vody modro-označený turistický chodník.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nový návštevný poriadok NP Slovenský raj: Pracovné jednanie návrhov KST 

25.10.2017 (streda) o 10:00 hod. Organizátor: ŠOP NP Slovenský raj

Program: 10:00 h Predmetom pracovného stretnutia boli návrhy KST na zmenu resp. úpravu dvoch turistických trás - Predná hoľa resp. Kartuziánska cesta. Pozvánky dostali členovia RR KST Spišská Nová Ves a predsedovia OKST.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky pracovného stretnutia:

Návrh na zmenu trasy PREDNÁ HOĽA, ktorú podal KST Prielom Spišská Nová Ves: Návrh vytvoriť turistickú značku zo Smrečinského sedla na najvyšší vrchol Slovenského raja na Prednú hoľu. Z vrcholu už vedie červená značka do obce Vernár, aj za cenu zrušenia červenej značky, ktorá vedie lesom do Smrečinského sedla. Žiaľ, aj keď to vyzeralo pri prvom sedení veľmi nádejne, zásadne s touto zmenou nesúhlasili zástupcovia majiteľa lesov - PROPOPULO /vraj kvôli ochrane hlucháňa, ani sezónna uzávera nebola riešením/. Návrh bol ZAMIETNUTÝ.    

Návrh na zmenu trasy KARTUZIANSKA CESTA, ktorú podal KST Slovenský raj Spišské Tomášovce: Návrh znel presmerovať červenú značku z Kláštoriska na Letanovský mlyn po historicky známej Kartuziánskej ceste. Tento návrh už bol pri prvom sedení spochybnený, čo sa aj potvrdilo, lebo majiteľ lesa - Urbariát Letanovce, bol zásadne proti /kvôli rušeniu zveri/ a aj poľovníci jednoznačne boli proti. Návrh bol ZAMIETNUTÝ.    

-------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. PIETNA SPOMIENKA: Symbolický cintorín na Kláštorisku 

14.10.2017 (sobota) o 11:00 hod. Organizátor: Asociácia horských sprievodcov Slovenský raj, HS na Slovensku oblasť Slovenský raj, Klub seniorov HSaS, Horská záchranná služba

Program: 11:00 h pietna spomienka za obete horských nešťastí v Slovenskom raji 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. PIETNA SPOMIENKA - Symbolický cintorín na Kláštorisku  sa oficiálne začala o 11:00 hod. 

Z členov OKST sa akcie zúčastnili členovia KST Prielom Spišská Nová Ves, KST Breznovica Letanovce, KST Slovenský raj Spišské Tomášovce.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

25. MFHF v Spišskej Novej Vsi (kino MIER)                                 Medzinárodný festival horských filmov 

11.10.2017 (streda) - 15.10.2017 (nedeľa); každý deň o 19:00 h sa budú premietať súťažné filmy vo forme súťažných blokov. V nedeľu sa budú premietať ocenené filmy. Vstupné: 4 €    

11.10.2017 (streda)  otvorenie 25.MFHF; premietanie BLOK 1 /114 min/

12.10.2017 (štvrtok) 18:00 h Spišiaci na osemtisícovkách beseda Vladimír PETRÍK, Fero ŠOLTÉS, Tibor HROMÁDKA, Michal SABOVČÍK; premietanie BLOK 9 /66  min/ 

13.10.2017 (piatok) premietanie BLOK 10 /139 min/

14.10.2017 (sobota) premietanie BLOK 13 /62 min/ - BLOK 14 /76 min/ 

15.10.2017 (nedeľa) Projekcia ocenených filmov

-------------------------------------------------------------------------------------------------

44.ročník: PRECHOD HREBEŇOM BRANISKA

1.10.2017 (nedeľa) Organizátor: RR KST Spišská Nová Ves, MŠK Tatran Spišské Vlachy

Trasa: Vojkovce (520 m) - sedlo Predky (890 m) - Sľubica (1129 m) - sedlo Humenec (910 m) - Rajtopiky (1036 m) - Pod Rudníkom (940 m) - Harakovská záktuta (620 m). Dĺžka: 11 km. Prevýšenie: 610 m + 125 m. Čas pochodu: 5 hod.

Trasa: /kratšia trasa/ Vojkovce (520 m) - sedlo Predky (890 m) - Sľubica (1129 m) - sedlo Humenec (910 m) - Dúbrava (615 m). Dĺžka: 8 km, Prevýšenie: 610 m. Čas pochodu: 3,5 hod.

Program: 8:00 h Zraz účastníkov na zastávke SAD pri Kultúrnom dome v Spišských Vlachoch;   8:10 h Odchod autobusom do Vojkoviec. 15:30 h Odchod autobusom z Dúbravy do Spišských Vlách

Účastnícky poplatok: Dospelí 2 € za autobus; 1 € deti a dôchodcovia.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9. Stretnutie priaznivcov KST - Roháče

Chata Zverovka - Ťatliakova chata 

15.-16.9.2017  Organizátor: ÚV KST, RR KST Orava Dolný Kubín

Zraz a prezentácia: Na podujatie je zabezpečiť si ubytovanie sami.  

Informácie: http://www.kst.sk/index.php/o-nas/hlavne-podujatia/1362-9-stretnutie-priaznivcov-kst 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizátor podujatia pripravil na sobotu 16.9.2017 tri výstupové trasy a jednu trasu na zostup. Cieľom bolo stretnutie v Roháčskej doline na Ťatliakovej chate. Akcie sa z nášho regiónu zúčastnili turisti KST AC LB Spišská Nová Ves.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ (2494 m)

18.-20.8.2017 (piatok - nedeľa)  Organizátor: KST Liptov

Zraz a prezentácia: 6:00 h Liptovský Mikuláš /železničná stanica/ Účastnícky poplatok: 7 € /s dopravou/  5 € /bez dopravy/. Akcia prebieha v termíne 18.-20.8.2017 s ubytovaním vo vlastných stanoch v ATC Račkova dolina. Na akciu je potrebné sa prihlásiť do 31.7.2017. 

Bližšie informácie:  http://www.kst.sk/index.php/o-nas/hlavne-podujatia/1349-narodny-vystup-na-krivan

 

Trasa: /6:30 - 11:00 h/: Tri Studničky - Grúnik - Daxnerovo sedlo - Kriváň (2494 m) a späť.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstup na vrchol Kriváňa (2494 m) sa konal v sobotu 19.08.2017. Organizátor podujatia vydal len obmedzený počet lístkov na výstup, aby neobmedzoval ostatných VHT turistov. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. ročník: VOJKOVSKÁ 50-ka

5.8.2017 (sobota)  Organizátor: KST Sľubica Vojkovce. obec Vojkovce

Zraz a prezentácia: 6:00 h Sabinov /železničná stanica/ Účastnícky poplatok: 10 €  /bez dopravy 5 €/ na akciu je potrebné sa prihlásiť formou vyplnenej záväznej prihlášky do 28.7.2017 a zaplatiť poplatok 10 €. Podrobné informácie: www.kst-vojkovce.wbl.sk

Trasa: /50 km, prevýšenie 1500 m, náročné podujatie/: Sabinov (324 m) - Kamenná - Marduňa (874 m) - Bachureň (1081 m) - sedlo Magura - sedlo Smrekovica (1074 m) mtz -priesmyk Branisko (750 m) - Rudník (1024 m)- Rajtopiky (1036 m) - sedlo Humence (910 m) - Sľubica (1129 m) - Predky (900 m) - Vojkovce (520 m)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Už 12.ročník datuje 50 km dlhý pochod VOJKOVSKÁ 50-ka. Trasa tohoto náročného podujatia začala o 6:00 h na železničnej stanici Sabinov. Prezentovalo sa 15 účastníkov. Trasa prechádza pohorím Bachurne až do sedla Magura a odtiaľ do sedla Smrekovica. Ďalej účastníkov čaká prechod hrebeňom Braniska až na Sľubicu a cez sedlo Predky zostup do obce Vojkovce.

_________________________________________________________

32. ročník: Regionálneho zrazu turistov Spiša    

21.-23.7.2017 (piatok-nedeľa)  Organizátor: KST Margecany

Miesto zrazu: Rolová Huta - Margecany zastávka ŽSR lodenica OKST Margecany. Prezentácia: 21.7.2017 /piatok/ od 18:00 h do 21:00 h. Ubytovanie: Vo vlastných stanoch v priestoroch lodenice. Stravovanie: Z vlastných zásob, v sobotu guláš. Účastnícky poplatok: Nečlenovia OKST Margecany 1 €.  Kontakt: Jakubišin Dušan 0908105221, Rendoš Pavol 0905528306

PROGRAM ZRAZU: 21.7.2017 /piatok/:Príchod účastníkov na miesto stretnutia.

22.7.2017 /sobota/: 8:00 h Otvorenie zrazu. Vodná turistika: splav Hornádu z Krompách do Rolovej Huty resp. z Malej Lodiny do Kysaku, prípadne splav Hnilca z Prakoviec do Rolovej Huty. Pešia turistika: výstupy na okolité vrchy - Roháčka, Šľachta, Sivec...Cykloturistika: /40 km/ Rolová Huta - Folmár - Kojšov - Opátka - Košická Belá - Folkmár - Rolová Huta. Večer posedenie pri táboraku.

23.7.2017 /nedeľa/: Plavba po Ružinskej priehrade.

_________________________________________________________

Prezentácia 32.ročníka Regionálneho zrazu turistov Spiša prebiehala v priestoroch lodenice OKST Margecany. Prezentovalo sa 25 účastníkov. K dispozícií boli aj lode, takže plavbu po Ružinskej priehrade, mohol absolvovať, každý účastník

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

31. ročník: KOJŠOVSKÁ 25-ka

16.7.2017 (nedeľa)  Organizátor: OKST HORAL Kojšov a Obec Kojšov

Zraz a prezentácia: 6:30 h - 9:00 h Kojšov /Kultúrný dom/ Účastnícky poplatok: 1,50 € deti do 14 rokov 0,50 €, Cieľ: Kojšov 12:00 h - 18:00 h

Trasy: /v ponuke sú 3 trasy/: Trasa A: /25 km, stúpanie 1000 m/  Kojšov - Strieborná /M/ - Kojšovská hoľa /Č/ - Chata Erika /Ž/ - Zlatoidské lúky /Č/ - sedlo pod Suchým vrchom /Ž/ - Turniská /Z/ - Kojšov.

Trasa B: /10 km, stúpanie 594 m/ Kojšov - Folmárska skala /pamätník/ /Ž/ - Zemišky /vlastné značenie/ - Turniská - Kojšov.

Trasa C: /52 km, stúpanie 1830 m/ Kojšov - Strieborná /M/ Jaklovce - Plejsy - Gelnica - Cenderlig - chata Izbica - chata Erika - Zlatoidské lúky /Č/ - sedlo pod Suchým vrchom /Ž/ - Turniská /Z/ - Kojšov.

_________________________________________________________

Prezentácia na akciu prebiehala v kultúrnom dome v Kojšove. Prezentovalo sa vyše 150 účastníkov. K dispozícií mali tri pešie trasy ľahkú - 10 km, normálnu - 25 km a ťažkú - 52 km.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

35. ročník: Prechod roklinami Slovenského raja

15.7.2017 (sobota)  Organizátor: KST Breznovica Letanovce

Zraz a prezentácia: 7:00 h - 9:00 h Letanovce /Futbalový štadión/ Účastnícky poplatok: 2 € deti do 15 rokov zdarma /účastnícky list, odznak, guláš/ 

Trasy: /v ponúke je 5 trás/: Trasa 1: Letanovce - Letanovský mlyn - Prielom Hornádu - Kláštorská roklina - Kláštorisko - Letanovský mlyn - Letanovce/14 km, prevýšenie 450 m/

Trasa 2: Letanovce - Letanovský mlyn - Tomášovský výhľad - Čertova sihoť - Kláštorisko - Letanovský mlyn - Letanovce/18 km, prevýšenie 750 m/

Trasa 3: Letanovce - Letanovský mlyn - Tomášovský výhľad - Sokolia dolina - Biskupské chýžky - Malá Poľana - Pod Vtáčim hrbom - Kláštorisko - Letanovský mlyn - Letanovce/27 km, prevýšenie 815 m/

Trasa 4: Letanovce - Letanovský mlyn - Prielom Hornádu - Podlesok - Suchá Belá - Pod Vtáčim hrbom -Kláštorisko - Letanovský mlyn - Letanovce/25 km, prevýšenie 745 m/

Trasa 5: Letanovce - Letanovský mlyn - Ihrík - Podlesok - Hrabušická Píla - Veľký Sokol - Glacska cesta - Glac - Malá Poľana - Pod Vtáčim hrbom - Kláštorisko - Letanovský mlyn - Letanovce/37 km, prevýšenie 1050 m/

_________________________________________________________

Prezentácia účastníkov prebiehala na futbalovom štadióne v obci Letanovce. Prezentovalo sa vyše 100 účastníkov. V ponuke bolo 5 trás, ktoré viedli roklinami NP Slovenský raj. Ukončenie akcie bolo na futbalovom štadióne v Letanovciach.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

64. SLOVENSKÝ ZRAZ TURISTOV - DUCHONKA

6.-9.7.2017 Organizátor: ÚR KST sekcia PT,  RR KST Topoľčany 

2. MEDZINÁRODNÝ ZRAZ TURISTOV; 48. STRETNUTIE TOM

Viac informácií získate na: www.kst.sk

_________________________________________________________

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.ročník: Vojkovská 25-ka 

22.4.2017 (sobota)  Organizátor: KST Sľubica Vojkovce, Obec Vojkovce

Dátum: 22.4.2017 (sobota)  Organizátor: KST Sľubica Vojkovce   Prezentácia: 7:00 h - 7:30 h Vojkovce /Kultúrny dom/   Účastnícky poplatok: 1.50 €  

Trasa:  Vojkovce - Predky - Sľubica - sedlo Humence - Rajtopiky - Rudník - Branisko priesmyk - Motorest Branisko - Predky - Vojkovce  /25 km, prevýšenie 1000 m/
_________________________________________________________
 
15.ročník: Vojkovská 25-ka  /25 km trasa hrebeňom Braniska

V sobotu 22.4.2017 sa uskutočnila turistická akcia KST Sľubica Vojkovce. Po úvodnej prezentácií v kultúrnom dome v obci Vojkovce, 40 nadšencov turistiky sa vydalo na 25 km dlhú trasu hrebeň-om Braniska. Z obce Vojkovce trasa viedla cez Predky na vrchol Sľubice, ďalej zostup do sedla Humence a následne prechod skalným oknom v lokalite Rajtopiky. Ďalej po hrebeni Braniska, popri veži na Rudníku a ďalej do sedla Branisko /Motorest Branisko/ .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Veľkonočný výstup na Matku Božiu (906 m n.m.)

15.4.2017 (sobota)  Organizátor: KST AC LB Spišská Nová Ves

Dátum: 15.4.2016 (sobota)  Organizátor: KST AC LB Spišská Nová Ves   Zraz: 8:20 h Novoveská Huta MHD č.3 o 7:55 h Sp.N.Ves AS, 8:01 h Radnica, 8:05 h od športovej haly

Trasa:  Novoveská Huta - sedlo Medvedej hlavy - Matka Božia - Košiarny briežok - Spišská Nová Ves
_________________________________________________________
 
Veľkonočný výstup na Matku Božiu (906 m n.m.) 

Akcia sa uskutočnila v sobotu 15.4.2017 na trase Novoveská Huta - sedlo Medvedej hlavy - Matka Božia - Košiarny briežok - Spišská Nová Ves. Akcie sa zúčastnilo 36 turistov. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Otvorenie jarnej turistickej sezóny /100 jarných km/

26.3.2017 (nedeľa)  Organizátor: KST AC LB Spišská Nová Ves

Dátum: 26.3.2017 (nedeľa)  Organizátor: KST AC LB Spišská Nová Ves   Zraz: 9:30 h Smižany (pri kostole) MHD č.4 o 9:05 h sídl. Východ, o 9:16 h Sp.N.Ves AS

Trasa:  Smižany - Kalvária - Šibeň - Sans Souci - Blaumont - Spišská Nová Ves
_________________________________________________________
 
Otvorenie jarnej turistickej sezóny /100 jarných km/ 

Akcia sa uskutočnila v nedeľu 26.3.2017 na trase Smižany - Kalvária - Šibeň - Sans Souci - Blaumont - Spišská Nová Ves. Akcie sa zúčastnilo 35 turistov. Bola to prvá túra a prvé kilometre na splnenie odznaku 100 jarných kilometrov.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencia k príprave Nového Navštevného poriadku Národného parku Slovenský raj

28.2.2017 (útorok)  Organizátor: Správa NP Slovenský raj a Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie Košice. 

Čas a miesto konania konferencie: 9:00 - 13:00 h hotel METROPOL (Štefánikovo námestie) Spišská Nová Ves. Program: 1. Úvod do procesu tvorby nového návštevného poriadku pre územie NP Slovenský raj; 2. Predstavenie doteraz platného návštevného poriadku a predbežný návrh zmien; 3. právny rámec a harmonogram schvaľovania návštevného poriadku; 4. Diskusia; 5. Kreovanie pracovných skupín pre jednotlivé aktivity. Pozvaných bolo 111 zástupcov dotknutých subjektov 

_________________________________________________________

Konferencia k príprave Nového Navštevného poriadku Národného parku Slovenský raj 

V utorok 28.2.2017 prebehla Konferencia k príprave Nového Návštevného poriadku Národného parku Slovenský raj, ktorá sa konala v hoteli Metropol v Spišskej Novej Vsi. Z celkovo pozvaných 111 zástupcov dotknutých subjektov sa konferencie zúčastnilo 80 pozvaných z toho aj dvaja zástupcovia RR KST Spišská Nová Ves. Dôležitou informáciou pre širokú verejnosť, že je to vôbec prvý návrh Návštevného poriadku na Slovensku po novej zónacií. Najdôležitejšou informáciou je harmonogram tvorby a schvaľovania návštevného poriadku. 1.3.-30.6.2017 pracovné rokovania pracovných skupín (7 skupín: pešia turistika, cykloturistika, jazda na koni, zimné aktivity, skalolezenie a ľadolezenie, vodná turistika, doprava a parkovanie). 1.7.-31.8.2017 dopracovanie návrhu návštevného poriadku o výstupy z rokovaní pracovných skupín, 10.9.2017 doručenie návrhu návštevného poriadku na OÚ, odbore straostlivosti o ŽP v Košiciach; 31.12.2017 predpokladané schválenie návštevného poriadku. 

_________________________________________________________

Medzinárodný deň turistických sprievodcov: 58. ročník ZPTSR Zejmarská roklina - Geravy - Gačovská skala

25.2.2017 (sobota)  Organizátor: Asociácia horských sprievodcov Slovenský raj a RR KST Spišská Nová Ves

Zraz účastníkov: 7:45 - 8:00 h Spišská Nová Ves (autobusová stanica) odchod autobusom 8:00 h spojom číslo 11 pravidelnej linky č. 810433 Sp.N.Ves - Mlynky - Dedinky -Dobšiná; Štartový poplatok: /výška cestovného/  Technické zabezpečenie: Turistická zimná výstroj, pevná turistická obuv, turistické protišmykové návleky s malými hrotmi, doporučujú sa trekkové paličky. 

Trasa pre peších turistov: Spišská Nová Ves /BUS/ - Mlynky, Biele Vody /príchod autobusu o 9:10 h/ - Zejmarská roklina - Geravy - Gačovská skala - Geravy - Predný Hýľ - Zadný Hýľ - Čertova dolka - Flajšer - Rybníky - Novoveská Huta /autobus č.2 14:23 h/ - Spišská Nová Ves /príchod autobusu 14:35 h/  
Trasa pre bežkárov:  Spišská Nová Ves /BUS/ - Grajnár /príchod autobusu o 8:24 h/ - Malá Knola - Rázcestie pod Muráňom - Sedlo Pukanec - Havrania dolina - Chotárna dolka - Biele Vody - Zejmarská roklina - Geravy - Gačovská skala - Geravy - Predný Hýľ - Zadný Hýľ - Pod Hýľom - Vojtechová samota - Rybníky - Novoveská Huta /autobus č.2 14:23 h/ - Spišská Nová Ves /príchod autobusu 14:35 h/  
_________________________________________________________

Medzinárodný deň turistických sprievodcov - 58. ročník Zimného prechodu tiesňavami Slovenského raja - Zejmarská roklina - Gačovská skala

V sobotu 25.2.2017 sa pod záštitou Mesta Spišská Nová Ves konala turistická akcia k Medzinárodnému dňu turistických sprievodcov - Prechod Zejmarskou roklinou a výstup na Gačovskú skalu. Akciu organizovali Asociácia horských sprievodcov Slovenský raj RR KST Spišská Nová Ves. Autobusom sa účastníci zviezli do miesta začatia turistickej akcie do obce Mlynky - Biele Vody. Účastníkov privítal Ing. Vladimír Mucha /Asociácia horských sprievodcov Slovenského raja/, ktorý informoval o priebehu akcie. Na otvorení bolo cca 30 účastníkov. Spoločne sme sa vydal cez Zejmarskú roklinu (jediná roklina v Slovenskom raji v južnej časti). Po mrazoch bola roklina veľmi zaľadnená, preto sa veľmi hodili stúpacie železa "mačky" resp. protišmykové návleky s hrotmi. Prechod roklinou sa úspešne zvládol, na Gerávach (bola otvorená reštaurácia) padol dobre krátky oddych a potom v sprievode horského sprievodcu Vlada Muchu sme sa vybrali na obe vyhliadkové body Gačovskej skaly (z prvého je výhľad na Dedinky s Palcmanskou Mašou, z druhého výhľad na celý Slovenský raj s dominantným vrcholom Ondrejiska a Havranej skaly, vzadu Kráľova hoľa a Predná hoľa a celé Vysoké Tatry. Tu sme sa rozdelili. Skupina vedená Vladom Muchom zostúpila do obce Dedinky, ostatní sa vydali späť na Geravy a pokračovali v trase cez Predný Hýľ - Zadný Hýľ až do Medvedej dolky cez Flajšer až do Novoveskej Huty. Odtiaľ autobusom do Spišskej Novej Vsi.   

_________________________________________________________

40.ročník: Lyžiarskeho prechodu "PO STOPÁCH kpt. KVITINSKÉHO"

11.-12.2.2017 (sobota-nedeľa)  Organizátor: Obecný úrad Spišské Tomášovce a KST Slovenský raj Spišské Tomášovce

Prezentácia: 8:00 - 9:15 h Spišské Tomášovce (Reštaurácia ANTONIO); Štartový poplatok: 10 € /prevoz batožiny na Klauzy a späť, občerstvenie, ubytovanie, vlajka, odznak/ Technické zabezpečenie: Turistická zimná výstroj, spací vak, karimatka. 

Trasa 11.2.2017:  Spišské Tomášovce - Tomášovský výhľad - Čingov - Bikšová lúka - Trenky - Dubnica - Klauzy 
Trasa 12.2.2017:  Klauzy - Dĺha dolina - Glac - Bykárka - Glacska cesta - Pod Vtáčím hrbom - Kláštorisko  - Spišské Tomášovce
Ukončenie a vyhodnotenie akcie: Spišské Tomášovce - Reštaurácia ANTONIO o 15:30 h
Kontakt: Pavol Skladan Hrabušická 9/46, Spišské Tomášovce, telefón 053/449 15 13, mobil: 0905 447 126. Termín prihlásenia sa na akciu: 31.1.2017 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

27.ročník: Výstup na Kojšovskú hoľu  

11.2.2017 (sobota)  Organizátor: KST Horal Kojšov

Prezentácia: 7:30 - 8:00 h Kojšov (v kultúrnom dome)

Trasa lyžiarska:  Kojšov - Rovinka - Kojšovská hoľa - Idčianske sedlo - sedlo pod Suchým vrchom - Kojšov  /dĺžka 20 km, stúpanie 800 m/ 
Trasa pešia:  Kojšov - Rovinka - Kojšovská hoľa - Kojšov  /dĺžka 16 km, stúpanie 800 m/ 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

50.ročník: ZIMNÝ ZRAZ KST a stretnutie TOM - RUŽOMBEROK   

2.-5.2.2017 (štvrtok-nedeľa)  jubilejný 50. ročník ZZT KST

Organizátor: ÚR KST Bratislava - RR KST región LIPTOV  Termín zaslania prihlášky: 31.12.2016 Pozvánka na 50.ročník ZZT KST predĺžená do 31.1.2017. Podrobné informácie: www.kstliptov.sk

Trasy:  Bežecké trasy: L1 (červená 21 km, 6 hod, ťažká) - L2 (modrá 24 km, 7 hod, ťažká) - L3 (zelená 11 km, 6 hod, stredná) - L4 (žltá SKIALP 23 km, 7 hod, ťažká) L5 (fialová TOM 11 km, 4 hod, stredná) L6 (hnedá TOM 5 km, 2 hod, ľahká); Pešie túry: P1 (Veľký Choč /1611 m/ 9 km, 6 hod, stredná) - P2 (Tlstá hora /1208 m/ 9 km, 5 hod, stredná) - P3 (Sidorovo /1099 m/ 10 km, 5 hod, stredná) - P4 (Čebrať /945m/ TOM 7 km, 4 hod, ľahká) P5 (Mních /657 m/ TOM 6 km, 3 hod, ľahká) P6 (Brankovský vodopád /775 m/ TOM 4 km, 2 hod, ľahká)  
Sprievodný program: štvrtok 2.2.2017 vystúpenie folkovej skupiny Ploštín Punk /19:45-20:45/; piatok 3.2.2017 - beseda premietanie cestovateľských filmov s prezidentom Rudolfom Schusterom  /16:00-17:30/; beseda premietanie filmov s horolezcom Petrom Hámorom /19:00-20:30/; sobota 4.2.2017 vystúpenie speváčky Kristíny Debnárovej, folklórny súbor LIPTOV  /19:45-21:30/; Turistický bál /21:30-03:00/;  
_________________________________________________________

_________________________________________________________

7.ročník: Výstup na Smrekovicu (1200 m n.m.)  

28.1.2017 (sobota)  Na pamiatku Emila Šmídu

Organizátor: KST Sľubica Vojkovce, Obec Vojkovce, Motorest Branisko     Prezentácia: 8:30 - 9:00 h Motorest Branisko  Účastnícky poplatok: 1,5 €, mládež do 15 rokov 0,5 € /pamätný list, polievka/.Tombola: 0,50 €.      Informácie: 0908 913 467, 0944 332 856; www.kst-vojkovce.wbl.sk

Trasa  Branisko priesmyk (750 m n.m.)  ponor Diablovej diery - sedlo Kravcova -  Smrekovica  (1200 m n.m.) - Markova skratka - sedlo Smrekovica - Branisko priesmyk 
Ukončenie akcie:  Motorest Branisko o 14:30 h
_________________________________________________________

_________________________________________________________

 
41.ročník: Zimný výstup na Sľubicu  

21.1.2017 (sobota) prezentácia: 7:00-8:45 h Richnava /Hostinec na rázcestí/

Odchod: 7:11 h osobný vlak /v Richnava je o 7:45 h; z Košíc o 7:45 h/. Organizátor: KST Bradlo Richnava Doprava: Autobus na trase Richnava - Sedlo Branisko zabezpečí organizátor akcie. Účastnícky poplatok: 3 €, mládež do 15 rokov 1 € /V cene je zahrnutá doprava, účastnícky list, výstupový odznak a občerstvenie/.  Akcia sa koná za každého počasia!

Trasa  Sedlo Branisko "Chvalabohu"  /zelená/  Rudník - Rajtopiky - Sľubica  /žltá/ - Richnava 
Odchody vlakov smer Spišská Nová Ves:  14:13 h, 16:13 h, 18:13 h
__________________________________________________

41. Zimný výstup na Sľubicu - KST Bradlo Richnava

V sobotu 21.1.2017 sa uskutočnil 41. ročník Zimného výstupu na Sľubicu. Z Richnavy zaregistrovaných turistov odváža autobus až do sedla Branisko "Chválabohu". Tohto roku bolo zaevidovaných 237 účastníkov. V podstate sa šlo celým hrebeňom Braniska, slabo mrzlo, snehu pomenej, stúpanie na Rudník, ďalej cez skalné okno v oblasti Rajtopiky cez sedlo Humence na vyhliadkový vrchol Sľubice a ďalej strmo dolu na Predky a ďalej po lesnej ceste až do Richnavy.  

__________________________________________________

 
 
 
58.ročník: Zimný prechod tiesňavami Slovenského raja 

7.1.2017 Otvorenie na Čingove o 7:30 h na dolnom parkovisku

Dátum:7.1.2017 (sobota) Organizátor: RR KST Spišská Nová Ves, sekcia VHT

Trasa "Prielom Hornádu V - Kláštorská roklina": Čingov (dolné parkovisko) - Biely potok (ústie) - Prielom Hornádu V - Kláštorská roklina (ústie) - Kláštorisko - Čertova sihoť - Biely potok (ústie) - Čingov. 
Trasa "Sokolia dolina: Čingov (dolné parkovisko - otvorenie o 7:30 hod ZPTSR) Biely potok (ústie) - Kyseľ (ústie) - Tomášovská Belá - Sokolia dolina (ústie) - Biskupské chýžky - Malá Poľana - Suchá Belá (vrch) - Kláštorisko - Čertova sihoť - Biely potok (ústie) - Čingov. 
________________________________________________________
Podmienky na získanie oblastného odznaku:
Zo 7 tiesňav Slovenského raja - Suchá Belá, Kláštorská roklina, Piecky, Veľký Sokol, Sokolia dolina, Zejmarská roklina, Prielom Hornádu, je potrebné v období od 1.1.2017 do 28.2.2017 prejsť aspoň 5 roklín. Doklad o prechode sa zaznamená do záznamníka (bude k dispozícii na otvorení akcie 7.1.2017). Je možné ho získať aj na dole uvedenej adrese. V záznamníku je potrebné uviesť absolvovanú trasu, dátum prechodu a potvrdenie cvičiteľom turistiky resp. VhT - sprievodcom. Vyplnený záznamník zašlite spolu so sumou 1,50 € na adresu:
Vojtech Jeremiáš, Lipová 14/7 052 01 Spišská Nová Ves     

_________________________________________________________

58. ročník Zimného prechodu tiesňavami Slovenského raja - otvorenie

Druhé najstaršie zimné podujatie na Slovensku 58.ZPTSR otvoril predseda VV VHT Vojtech Jeremiáš, ktorý, privítal všetkých prítomných, ktorí v arktickom počasí si našli cestu. Z nášho regiónu tu boli zastúpené KST AC LB Spišská Nová Ves, KST Prielom Spišská Nová Ves a KST Prakovce. Pripomenul podmienky udelenia odznaku a záujemcom boli k dispozícií záznamníky. Člen HS Slovenský raj Marek Knuteľ, potvrdil, že všetky rokliny sú priechodne /dokonca nie sú potrebné ani technické pomôcky - stúpacie železá a čakan, ale doporučil turistické paličky/. Rokliny sú pekne zaľadnené, takže ideálne podmienky pre lezcov ľadopádov. Žiaľ ani niekoľkodňové silné mrazy nedokázali hladinu rieky Hornád v Prielome Hornádu zamraziť tak, aby bol možný bezpečný prechod po nej pešo, alebo na korčuliach. Hornád je zamrznutý maximálne na 70 percent, navyše ľad je na mnohých miestach popraskaný...Účastníci si zvoli trasu Prielomom Hornádu V a Kláštorskou roklinou, turisti z KST Prakovce šli až do Stratenej. Len 5 účastníci šli cez Sokoliu dolinu, ale zostúpili na Letanovský mlyn a prešli Prielom Hornádu V. Trocha mrzí, že i napriek dobrej propagácií podujatia /pozvánka bola zverejnená na všetkých internetových portálov Slovenského raja, pozvánka bola aj v IČKU 2017/01, ale počet účastníkov nepresiahol číslo 50.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
------------------------------------------------------------------------------------------

peciatka-rr-kst-snv.jpg

Mimoriadne rozšírené zasadnutie RR KST Spišská Nová Ves 

10.09.2015 štvrtok; 16:00 h Športová hala, zasadačka, Spišská Nová Ves

Pozvaných okrem členov RR KST Spišská Nová Ves boli i predsedovia OKST regiónu Spišská Nová Ves. Hlavným dôvodom zvolania mimoriadneho zasadnutia RR KST boli termíny, ktoré zaslali z ústredia KST a informácia o členských príspevkov na rok 2016. Jedným z bodov programu bola aj informácia o internetovej stránke RR KST SNV, ktorá vzhľadom ku kapacitným problémom servera je obmedzená a jej aktualizácia bude obnovená počas mesiaca október 2015. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

56. Zimný prechod tiesňavami Slovenského raja

20150103-56-zptsr.jpg03.01.2015 sobota: Otvorenie na Čingove 7:30 h (dolné parkovisko)


Otvorenie 56. ZPTSR prebehlo za účasti cca 50 turistov na Čingove (dolné parkovisko). Druhé najstaršie zimné podujatie na Slovensku  otvoril predseda sekcie VHT Vojtech Jeremiáš, informoval o podmienkach získania oblastného odznaku (je potrebné v termíne od 3.12015 do 28.2.2015 absolvovať prechod 5 roklín z celkového počtu siedmych sprístupnených roklín v Slovenskom raji). 

 

 

Ako už tradične robili sa trasy - Sokolia dolina Prielom Hornádu (V) - Kláštorská roklina. Ale bola i skupina, ktorá šla na Suchú Belú. 

dsc_0925-a_panorama.jpg